Kosovo

Kosovo blev självständigt 2008, men landet är fortfarande inte erkänt av alla stater. Arbetslösheten är hög och fackföreningsrörelsen svag.

Fakta

Statsskick
Republik, men inte erkänd av alla stater
Yta
10 887 km2
Huvudstad
Pristina
Språk
90 procent av befolkningen talar albanska, därutöver talas serbiska mm
Ratificerade kärnkonventioner:
Kosovo ingår inte i ILO

Arbetsmarknad och ekonomi: 

I februari 2008 förklarade styret i Kosovo sig självständigt från Serbien. Serbien erkänner dock inte staten Kosovo utan anser att området fortfarande utgörs av en autonomin provins inom Serbien. Den svenska regeringen har beslutat att erkänna Kosovo som en självständig stat. Regeringen i Kosovo har fått bygga upp landet från början, det gäller även det regelverk som styr arbetsmarknaden. En akilleshäl för landet är den höga arbetslösheten och låga sysselsättningsgraden. Den totala arbetslösheten i landet är för närvarande omkring 25 procent och för ungdomar drygt 60 procent. En mycket hög andel av arbetstagarna är vidare egenföretagare eller egenanställda. En förutsättning för ekonomisk tillväxt är att fler kommer i arbete. Den lagstadgade minimilönen är för närvarande 130 euro för arbetstagare under 35 år och 170 euro för arbetstagare över 35 år. Dominerande näringar i landet är service- och transportsektorn.

Den fackliga situationen: 

Inbördeskriget i Kosovo slog sönder mycket av den fackliga verksamheten. Den tidigare gamla fackföreningsrörelsen SSSJ ingår som en del av den serbiska landsorganisationen Catus. I realiteten är dock denna rörelse marginaliserad och saknar inflytande. Mer aktiv är den albanska fackliga centralorganisation, Bashkimi i Sindikatave te Pavarura te Kosovej (BSPK – Federationen för fackföreningar i Kosovo). Överlag är den fackliga rörelsen svag. En orsak är att regeringen och olika politiska partier systematiskt försökt att få in sina egna kandidater i de fackliga ledningarna. Antalet kollektivavtal är få och den är ovanligt med fackliga aktioner. Ett undantag är lärarförbundet som har hög organisationsgrad och organiserat strejker.

BSPK redovisar att organisationen har omkring 70 000 medlemmar. BSPK samverkar framför allt med andra fackliga organisationer på Balkan.

Fackliga organisationer: 

Bashkimi i Sindikatave te Pavarura te Kosovej (BSPK) BSPK blev nyligen medlem i världsfacket ITUC

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt