Kongo, Demokratiska Republiken

Belgiska Kongo blev fritt 1 juli 1960. Efter att diktatorn Mobutu störtats 1997 har landet härjats av inbördeskrig. Landet har enorma naturrikedomar. Den fackliga rörelsen är mycket splittrad. Tre organisationer är anslutna till världsfacket ITUC och viss facklig verksamhet bedrivs.

Fakta

Statsskick
Republik (provisorisk författning)
Yta
2 344 885 km²
Huvudstad
Kinshasa, 11,1 milj. invånare
Religion
Majoriteten kristna, största kyrkan är den katolska
Invånare
79,7 milj. inv.
BNP/Invånare
784 US dollar
Språk
Franska är officiellt språk, fyra nationella språk: swahili, tshiluba, lingala och kikongo
UNDP/HDI
Rangordning: 176, värde: 0,433
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

I landet finns enorma naturrikedomar men inbördeskriget och vanskötsel har raserat ekonomin, men en viss förbättring har skett de senaste åren. Stora delar av statsskulden avskrevs 2010.

Den fackliga situationen: 

Trots situationen i landet bedrivs facklig verksamhet. Facken har också börjat organisera den informella sektorn, bl.a. marknadskvinnorna i Kinshasa. Facklig utbildning bedrivs, bl.a. med svenskt bistånd. Arbetet mot HIV/AIDS är också en prioriterad verksamhet.

I de utländska gruvbolagen motarbetas all facklig verksamhet. Det finns flera rapporter om att fackligt aktiva avskedats, arresterats och torterats.

2015 genomförde CSC (se nedan) en kampanj för att motverka våld mot kvinnor. 2015 kunde också transportfacket med stöd av i ITF, Internationella Transportfederationen, genomdriva att få medverka i de diskussioner som pågår om privatisering av vitala delar av transportväsendet.

Fackliga organisationer: 

1951 trotsade en grupp afrikanska arbetare förbudet mot fackföreningar och Union Nationale des Travailleurs du Congo, UNTC bildades. Länge var organisationen en integrerad del av enpartisystemet, men sedan början av 1990-talet har en rad olika politiska partier startat egna fackliga organisationer. Ekonomiskt stöd utifrån har stärkt fackföreningsrörelsen, men också bidragit till att vidmakthålla den fackliga splittringen.
 
Tre centralorganisationer är anslutna till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS:
-
Confédération Démocratique du Travail (CDT) 51,000 medlemmar
- Confédération Syndicale du Congo (CSC) 390 105 medlemmar
- Union Nationale des Travailleurs du Congo (UNTC) 51,000 medlemmar

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.