2002-06-12

Kina kränker mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Kränkningarna av fackliga rättigheter i Kina har föranlett Fria Fackföreningsinternationalen att anta ett långt protestdokument inför den pågående sommarsessionen inom FN-organet ILO (International Labour Organisation). I dokumentet redovisas 15 fall av övergrepp. Däribland protesterar FFI mot det fortsatta fängslandet av den fackliga veteranen Zhang Shanguang, som nyligen blivit sparkad och misshandlad av fångvakter. Zhang Shanguang lider av hjärtbesvär och tuberkulos, men tvingas att utföra tunga arbetsuppgifter i timmerkojor. Minst 41 fackliga aktivister finns för närvarande fängslade i Kina, flera har suttit inspärrade sedan 1989. Några har utsatts för tortyr och ett stort antal har fått utföra tvångsarbete. Arresteringarna vid fackliga protester fortsätter. Nu senast i Liaoning och Heilongjiang i nordvästra Kina, där tiotusentals arbetare har protesterat mot avskedanden, infrysta löner och uteblivna avgångsvederlag.