Kap Verde

Den lilla ögruppen Kap Verde 600 kilometer utanför Afrikas västkust vann sin självständighet 1975 efter ett långt befrielsekrig mot Portugal. Landet saknar naturtillgångar och sötvattenbristen gör landet beroende av import av livsmedel. Kränkningar av de fackliga rättigheterna är vanligt förekommande.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
4 033 km²
Huvudstad
Praia
Religion
Kristendom (katolicism)
Invånare
546 000
BNP/Invånare
6 832 US-dollar
Språk
kreol och portugisiska. Båda officiella språk
UNDP/HDI
Rankning 2018: 125 Index: 0,647
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 182. Ej 138 (allmänt mot barnarbete)

Arbetsmarknad: 

Ett allvarligt hinder för försörjningen och den ekonomiska utvecklingen på öarna är bristen på sötvatten. 90 procent av livsmedlen måste importeras. För att möjliggöra de odlingar som finns krävs ett omfattande terrassystem. Sedan många år har fattiga människor sökt arbete utomlands. Fler kapverdier har avlönat arbete i Portugal än hemma i Kap Verde. De pengar som migrantarbetarna skickar tillbaka till sina familjer har blivit en viktig inkomstkälla för statskassan.

Ekonomin är nu marknadsstyrd, till största delen privatiserad och utländska investeringar uppmuntras. Regeringen har i huvud­sak lyckats med den nya ekonomiska politiken, budgeten är balanserad, inflationen måttlig och valutan relativt stabil. Turistnäringen är den viktigaste inkomstkällan för landet. 

Den fackliga situationen: 

Kränkningar av de fackliga rättigheterna är vanliga och barnarbete förekommer inom jordbruket. Fackföreningsrörelsen spelar inte någon framträdande roll i samhällslivet och fackliga aktioner är inte särskilt vanliga. Kollektivavtal saknas.

Det finns dock ett relativt väl utbyggt socialt trygghetssystem. ILO har konstaterat att 90 procent av alla pensionärer uppbär pension och sedan 2016 finns en arbetslöshetskassa.

Fackliga organisationer: 

Det finns idag två fackliga centralorganisationer som är anslutna till världsfacket, ITUC;

- Confederacao Caboverdiana dos sindicatos Livres, CCSL med 19 786 medlemmar och

- Uniao Nacionaldos Trabahadores de Cabo Verde – Central Sindical, UNTC-CS med 15 000 medlemmar som länge var den enda centralorganisationen.

Senast uppdaterad: 

Maj 2019 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

 

 

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Nyhetssajten Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.