Logga från ITUC, arrangerat av Union to Union
2019-03-14

Kampanjsida: Stötta en ILO-konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet

Könsrelaterat våld och sexuella trakasserier på arbetsplatser är ett globalt problem. Globala problem behöver globala lösningar. Därför behövs en ILO-konvention och rekommendation mot könsrelaterat våld i arbetslivet. Denna sida riktar sig till dig som vill engagera dig för att det ska bli verklighet.

  • 818 miljoner kvinnor globalt har upplevt sexuellt eller fysiskt våld - i hemmet, offentlig miljö eller på jobbet. Det motsvarar 35% av alla kvinnor.

#metoo har äntligen fått upp världens ögon för problemet med könsrelaterat våld och trakasserier på arbetsplatser i hela världen. 

Vi behöver arbeta för lösningar på alla håll. Verka för attitydförändringar bland personer i vår närhet och på samhällsnivå och påverka arbetsplatser och lagstiftare i Sverige.

Men kvinnor och icke-binära är även extremt utsatta i andra länder och vi i den fackliga rörelsen behöver verka för globala lösningar på problemet, för vår egen skull, men även i solidaritet med dessa personer.

Sedan flera år tillbaka, långt innan #metoo, har den globala fackföreningsrörelsen arbetat för en ILO-konvention och rekommendation mot könsrelaterat våld i arbetslivet. Det har nu lett fram till att en sådan diskuteras på ILO:s internationella arbetskonferens i Genève i juni 2019. Konventionen disktuerades redan även på ILO-konferensen 2018.

Tyvärr är det fortfarande många länder som inte är för konventionen och därmed finns det en stor risk att den inte blir av.

Därför behöver vi tillsammans sätta press och visa att det är viktigt att ILO-konventionen blir verklighet.

För dig.
För dina systrar i resten av världen.

På denna sida kommer Union to Union lägga upp tips på hur du kan engagera dig i kampanjen, material som du kan sprida på sociala medier och lästips.

Logga Stop Genderbased violence at work!

Ta ställning!

Privatperson, facklig medlem, förtroendevald eller ordförande - alla kan hjälpa till att sprida ordet om kampanjen och bygga ett tryck underifrån. Du bidrar genom att lägga upp en bild på dig själv på sociala medier där du tar ställning och gärna uppmanar andra att göra detsamma.

Gör såhär:

  1. Ladda ner kampanjskylten här och skriv ut den. Klipp gärna till skylten så den blir rund. 
  2. Ta en bild på dig själv där du håller i kampanjskylten, eller samla fler på din arbetsplats eller fackklubb och ta en bild tillsammans.
  3. Lägg upp bilden på instagram, twitter eller facebook. Använd hashtaggen #StopGBVatWork och #23days och skriv några ord om varför du väljer att ta ställning. Tagga gärna @uniontounion.

 

Det finns också mycket mer du kan göra:

 

Fördjupa dig:

Ruben WågmanRuben Wågman, påverkans- och programhandläggare på Union to Union reder ut varför just en ILO-konvention är ett viktigt globalt verktyg i kampen mot könsrelaterat våld och trakasserier i arbetslivet. Vad behövs för att det ska bli verklighet? Och vad behöver Sverige göra? Läs här.

Se seminariet #metoo - nordiska fackliga verktyg i ett globalt perspektiv, som Union to Union, NFS och TCO arrangerade 9 februari.

Vad hände på ILC-2018?

TCO:s dåvarande chefsjurist, Lisa Donovan, var med under förhandlingarna om en ILO-konvention om våld och trakasserier i arbetslivet på ILC-konferensen i Genève 2018. Efter konferensen skrev Lisa en blogg som beskriver hur förhandlingarna gick till och vad som gjorde att förhandlingarna om en ILO-konvention mot sexuella trakasserier i arbetslivet inte nådde hela vägen fram. Läs bloggen här.

Se seminariet Facklig analys av ILC-konferensen 2018 som Union to Union arrangerade i augusti 2018, där bland annat förhandlingarna om en ILO-konventionen diskuterades.