Kalendarium

2009-06-30
Varje år utsätts oskyldiga arbetstagare och fackligt aktiva runt om i världen för hot, avskedanden, fängslanden, tortyr och till och med mord.
2009-06-29
Måndag den 29 juni arrangerar Rättvisemärkt tillsammans med fackförbundet SKTF en mingelkväll, där vi bjuder på Rättvisemärkt vin, ståuppkomik och mingelmusik.
2009-06-29
Kan vi resa för en bättre värld? Och vad är det verkliga priset för våra semesterparadis? Var och hur vi väljer att resa gör avtryck – i många fall är priset högt för lokalbefolkning och miljön.
2009-06-29
Ett steg fram - elva tillbaka. Bara ett förslag till nya öppenhetsregler i EU ökar öppenheten. De flesta minskar öppenheten. Många viktiga handlingar undantas från insyn. Medlemsländer får vetorätt över inlämnade handlingar.
2009-06-26
IUL, Internationella transportarbetarefederationen (ITF), Utbildningsinternationalen (EI) och ITUC uppmanar gemensamt till en världsomfattande global aktionsdag den 26 juni för att uppmärksamma de ständiga rättighetsövergreppen mot och arresteringarna av fackligt aktiva i Iran.
2009-06-02
Lärarförbundet och LO-TCO Biståndsnämnd inbjuder till lunch och samtal:
2009-05-27
Den 24-27 maj 2009 möts närmare 800 fackliga ledare från olika håll i världen för att hålla IMF:s 32a världskongress. Mötesplats är Svenska Mässan i Göteborg. Kongressens tema är Trygga jobb för en trygg framtid.
2009-03-28
Kurs i Göteborg: Du kan bli mördad, trakasserad eller avskedad som fackligt aktiv på olika håll i världen. Ändå envisas människor med att organisera sig. Vad beror övergreppen på och hur hänger det ihop med oss här i Sverige?

Sidor