Kalendarium

2010-03-24
LO-TCO Biståndsnämnd inbjuder till lunch och samtal:
2010-03-24
TCO hälsar välkomna till Elin Jönssons film Long distance love om problematiken som kaukasiska gästarbetare möter i Ryssland.
2010-03-13
Heldagsseminarium om den israeliska invasionen av Gaza. Ögonvittnesskildringar och diskussioner kring den rapport om krigsförbrytelser som utfördes av Richard Goldstone på FN:s uppdrag. De norska läkarna Mads Gilbert och Erik Fosse berättar om hur de inne i Gaza upplevde invasionen.
2010-03-07
Genom att berätta om gårdagens framstående, historiska kvinnor och berätta om dagens kvinnokamp i Latinamerika, vill vi markera att den Internationella Kvinnodagen bör återta sin givna plats, som en dag för internationell solidaritet och kamp för ett socialistiskt samhälle.
2010-03-03
LO-TCO Biståndsnämnd inbjuder till lunch och samtal:
2010-03-01
Amnesty International, Diakonia, Olof Palmes Internationella center och Svenska kyrkan bjuder in till konferens:
2010-03-01
Sista inlämningsdag för redovisningar av utvecklingsprojekt och informationsprojekt är den 1 mars 2010.
2010-02-23
Välkommen till en givande kväll arrangerad av TCO-rådet i Stockholms Län: Anders Åhlin, Internationell sekreterare i Lärarförbundet, berättar från projekt i Tanzania, Nigeria, Uganda, Malawi och Liberia.

Sidor