Kalendarium

2019-04-24
Fackens recept för en grönare värld är klimatanpassade jobb med bra villkor. Men kritiker hävdar att det inte finns tid att ställa om gamla industrijobb för att minska utsläppen. Kan den globala arbetsmarknaden hantera både grön och social rättvisa?
2019-04-23
Café Europa arrangeras av TCO Stockholm. Se hela deras kalendarium på deras hemsida www.cafevarlden.se
2019-04-09
Alla vill kunna leva på sitt arbete och få sina rättigheter tillgodosedda. Handel är viktig för en hållbar utveckling med minskade fattigdom. Alltför många människors arbete präglas dock av orättvisa villkor och låga inkomster. Vilka är de som producerar en av våra mest konsumerade råvaror?
2019-04-06
Är du intresserad av hållbart resande och hållbarhetsfrågor? Kom och lär dig mer under Schyst resandes öppna introduktionsutbildning på Folkuniversitetet i Malmö. Vi varvar föreläsning med filmvisning, praktiska övningar och diskussioner.
2019-04-02
Runt 80 procent av världens kläder sys av kvinnor i fabriker långt från oss och där det är vanligt med löner som en knappt kan leva på. De anställda tvingas många gånger arbeta 12-14 timmar om dagen för att kunna försörja sig. Sexuella trakasserier är vanligt på arbetsplatserna.
2019-03-30
Är du intresserad av hållbart resande och hållbarhetsfrågor? Kom och lär dig mer under Schyst resandes öppna introduktionsutbildning på Folkuniversitetet i Göteborg. Vi varvar föreläsning med filmvisning, praktiska övningar och diskussioner.
2019-03-19
LO och Union to Union håller ett livestreamat seminarium om den nyligen lanserade rapporten om framtidens arbetsmarknad, ”Work for a Brighter Future”, från FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor ILO:s globala kommission.
2019-03-09
Är du intresserad av hållbart resande och hållbarhetsfrågor? Kom och lär dig mer under Schyst resandes öppna introduktionsutbildning på Folkuniversitetet på Kungstensgatan 45 i Stockholm. Vi varvar föreläsning med filmvisning, praktiska övningar och diskussioner.

Sidor