2002-09-11

Ökade rättigheter för invånare inom EU utan medborgarskap.

13 miljoner människor vistas legalt inom EU, men saknar medborgarskap i något av EU-länderna.

Hittills har dessa invånare inte haft samma rättigheter att ta med sig sina sociala rättigheter vid flytt inom unionen. Nu ska dock även dessa personer med uppehållstillstånd få samma rättigheter.

Det är innebörden av ett principbeslut som antogs av EU:s socialministrar i sommar. Frågan är dock ännu inte helt i hamn. Tyskland och Österrike fick undantag på vissa punkter, av oro för att de sociala utgifterna ska öka.