Foto: Lina KarlssonLantarbetare är utsatta för klimatförändringar och prisförändringar på den globala livsmedelsmarknaden, samtidigt som de ofta jobbar i dåliga arbetsförhållanden och miljöer.
2020-11-02

Just Transition – vägen ur klimatkrisen

Facket – en klimataktör? Javisst! Utan anständiga jobb, med löner som går att leva på, fixar vi inte en hållbar värld för alla. Klimatkrisen drabbar främst de fattigaste och mest utsatta. Därför samarbetar facken globalt för en rättvis klimatomställning, en Just Transition. Union to Unions nya rapport visar vägen ur krisen.
 

– Världen kan inte vänta, säger Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union. En Just Transition betyder en rättvis klimatomställning med mänskliga rättigheter i centrum i arbetet mot fossilfri värld och ekonomi. 

Rapporten “Just Transition in the international development cooperation context” ger exempel på hur facken arbetar för en rättvis klimatomställning i låg- och medelinkomstländer. Den förklarar också hur fackföreningar, tillsammans med andra utvecklingsaktörer, kan jobba för att stärka klimatarbetet och vända utvecklingen.

– Alla arbetstagare måste gå samman för att tackla klimatförändringarna, säger Vicente Unay JR, klimataktivist och generalsekreterare i det filippinska fackförbundet ”National Union of Workers in the Power Industry”, som förkortas POWER.

Ett verktyg för klimaträttvisa

Rapporten innehåller fallstudier från Colombia, Nigeria, Sydafrika, Indien, Bangladesh och just Filippinerna, som är plågat av extremväder med tyfoner, skyfall och värmeböljor. Vicente Unay JR är övertygad om nödvändigheten i en Just Transition:

– Vi måste vara tålmodiga och ha en stark vilja att ta oss framåt. En Just Transition är verktyget för att kräva klimaträttvisa.
Redan i dag påverkar klimatkrisen, vår tids mest avgörande fråga, de allra fattigaste. Naturkatastrofer, som leder till torka, översvämningar och uteblivna skördar, gör att utsatta människor får ännu svårare att försörja sig. Lösningen ligger i en rättvis klimatomställning för alla, med klimatvänliga jobb och schysta arbetsvillkor som mål.

Just Transition etablerat koncept

– Just Transition är ett etablerat koncept som fackförbund världen över har varit engagerade sedan länge, säger Catarina Silveira, Union to Unions klimatexpert, och fortsätter:
– Stöd till fack i låg- och medelinkomstländer underlättar deras arbete för att stärka kunskapen och bygga nätverk och allianser. Det är trots allt de redan utsatt som drabbas värst, och som behöver verktyg och resurser för att kunna driva på förändringen.

Tio år kvar till 2030

Fram till år 2030 har världens länder lovat att tillsammans jobba för en framtid som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Men för att nå de 17 globala målen i Agenda 2030 måste övergången till ett fossilfritt samhälle gå snabbt.

Inom biståndet och det internationella utvecklingssamarbetet är klimatet självklart en viktig fråga. För att utrota fattigdom, bekämpa klimatkris och nå social rättvisa är det avgörande att Just Transition är en del av nationella, regionala och globala klimatplaner.

– En rättvis klimatomställning kräver samarbete och dialog mellan arbetsmarknadens parter, och det samarbetet inkluderar alltid fackföreningar, säger Samantha Smith, chef för ITUC:s Just Transition-kontor. En rättvis omställning är inte möjlig om inte facken sitter med vid förhandlingsbordet.

”Öka stödet till facken”

I Union to Unions Just Transition-rapport finns flera rekommendationer för effektiva satsningar på en rättvis klimatomställning i utvecklingssamarbetet:

1.    Det internationella biståndet till fackföreningarnas klimatarbete måste öka. Fackens insatser är grundläggande för att arbetstagarnas rättigheter ska garanteras i omställningen för en hållbar utveckling.

2.    Regeringar, utvecklingsaktörer, företag och fack – alla kan och ska bidra. Samarbetet mellan arbetsmarknadens parter, social dialog, är avgörande för en rättvis klimatomställning.

3.    Glöm inte lärdomarna av insatserna för att dämpa effekterna av covid-19-pandemin, de kan bidra i arbetet för en rättvis klimatomställning.

4.    Allianser är A och O, mellan fackföreningar, miljöorganisationer, andra civilsamhällesorganisationer och utvecklingsaktörer.

En grön, jämställd framtid

– I den bästa av världar hjälper en rättvis klimatomställning till att lösa många problem och skapa en mer jämställd arbetsmarknad med lika löner för kvinnor och män, säger Lebogang Mulaisi, utvecklingssamordnare vid den fackliga federationen COSATU, Congress of South African Trade Unions.

Den nödvändiga omställningen handlar inte bara om att fasa ut förorenande industrier utan också om nya jobb, nya industrier, ny kompetens, nya investeringar och en möjlighet till en mer jämlik och hållbar ekonomi där ingen lämnas utanför. Därför prioriterar Union to Union en rättvis klimatomställning:

– Vi ser hur klimatförändringarna drabbar våra partner och hur viktigt det är att ingen lämnas utanför, på vägen mot en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Världen behöver klimatsmarta, schysta och jämställda jobb och här har facken en central roll, säger Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union, de svenska fackens gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete.