Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Girdharbhai Solanki

Bhagavatiben Girdharbhai Solanki, medlem i fackförbundet Self Employed Women´s Association (SEWA) i Indien. I vår rapport kan du bland annat läsa om hur SEWA arbetar för en rättvis klimatomställning.

Foto: Foto: David Lundmark

Just transition och internationellt utvecklingssamarbete

Klimatförändringarna påverkar framförallt de redan mest utsatta människorna. Världen över jobbar facken för en just transition, en rättvis klimatomställning, med målet att skapa klimatvänliga jobb och schysta arbetsvillkor. Här har vi samlat information kring en rättvis klimatomställning och internationellt utvecklingssamarbete, samt hur Union to Union arbetar med denna fråga.

Vad är just transition?

Just transition är ett koncept som har arbetats fram av den fackliga rörelsen och som numera är ett etablerat policyverktyg.

En rättvis klimatomställning innebär ett spann av åtgärder för att säkra arbetstagares rättigheter och anständiga arbeten när industrier och arbetsmarknader ställer om och blir klimatvänliga och miljömässigt hållbara.

Sådana åtgärder, företrädesvis utformade och framförhandlande mellan arbetsmarknadens parter genom den sociala dialogen, spänner över många områden. Bland annat socialförsäkringar, arbetsmiljö, aktiv arbetsmarknadspolitik och kompetensutveckling.

Hur är en rättvis klimatomställning kopplad till internationellt utvecklingssamarbete?

Om vi ska uppnå det vi har kommit överens om i internationella klimatavtal vet vi att tre saker kommer att hända på arbetsmarknaden: jobb kommer förändras, jobb kommer att gå förlorade och jobb kommer att skapas. FN:s arbetslivsorgan ILO:s uppskattning är att en grön omställning kan skapa 24 miljoner nya jobb, medan sex miljoner jobb går förlorade.

För att minska utsläppen samtidigt som man garanterar social och ekonomisk utveckling behöver många länder ekonomiskt stöd. Andra länder har beslutat att de kan stötta andra staters utsläppsminskningar genom sitt internationella utvecklingssamarbete.

För att nå de globala målen för hållbar utveckling där miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet binds samman krävs en demokratisk process. I relation till frågor om arbete innebär detta social dialog och samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Biståndet blir ett viktigt verktyg också för att stötta fack och social dialog.

I december 2021 arrangerade Union to Union och Olof Palme International Center ett seminarium kring Just transition på MR-dagarna i Göteborg:

I december 2020 arrangerade vi ett digitalt event på temat: ”How can a just transition be used as a way to tackle development challenges?”. Titta och lyssna på Catarina Silveira, Union to Union, Samantha Smith, Just Transition Centre – ITUC och Lebogang Mulaisi från Congress of South African Trade Unions COSATU när de diskuterar rättvis klimatomställning och om vi kan arbeta med det samtidigt som vi tar itu med andra utmaningar som till exempel fattigdomsbekämpning:

Hur kan en rättvis klimatomställning bidra till jämställdhetsarbetet runt om i världen?

Arbetsmarknaderna världen över är inte jämställda. Det är mer vanligt att kvinnor arbetar i den informella ekonomin jämfört med män, att kvinnor är överrepresenterade i dåligt betalda yrken och tjänar mindre än män för lika arbete.

Omställningen till fossilfri energi erbjuder en möjlighet att utmana könsnormer och segregering i yrkeslivet. Jämställdhet måste därför vara en nyckelaspekt i en rättvis omställning. Investeringar i klimatsmart teknik och sektorer kommer att skapa nya jobb och kan erbjuda stora möjligheter för kvinnor i branscher som traditionellt sett är mansdominerade. Men det kräver satsningar, inte minst på kvinnors tillgång till kompetensutveckling och utbildning.

 

Varför jobbar Union to Union med en rättvis klimatomställning?

Vi vill bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar värld.

För Union to Union innebär just transition vägen mot social rättvisa på en levande planet. Det ger oss möjlighet att arbeta för jobb med schysta arbetsvillkor samtidigt som vi bidrar till att möta klimatförändringarnas utmaningar.
 

Hur jobbar Union to Union med just transition?

Union to Union arbetar med just transition inom framförallt fyra områden:

  • Forskning och policy: Vi tar fram rapporter och bidrar med kunskap.
  • Projekt: Vi stödjer projekt genom vårt internationella utvecklingssamarbete.
  • Kapacitetsutveckling: Vi erbjuder kompetensutveckling till fackförbund för att stärka förmågan att förhandla och delta i dialog om klimatförändringar, biologisk mångfald och anständiga arbeten.
  • Kunskapsspridning: Vi arrangerar även seminarier och deltar på mässor, publika möten och forum för att sprida information, kunskap och engagemang om ämnet.

Webbinarium: Facken och klimatet - hur hänger det ihop?

Den 4 november arrangerade vi ett direktsänt webbinarium där vår rapport "Just Transition in the international development cooperation context" presenterades och diskuterades. I panelen var Per Olsson Fridh, statssekreterare hos biståndsminister Peter Eriksson, Alan AtKisson, chef för avdelningen för innovation och partnerskap, Sida och Johan Hall, expert klimat-, miljö- och energifrågor, LO. Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union, ledde samtalet, kanslichef på Union to Union.

Under webbinariet gjordes även inspel från Samantha Smith, Just Transition Center, Lebogang Mulaisi från Congress of South African Trade Unions COSATU, samt Vicente Posada från National Union of Workers in the Power Industry, Filippinerna.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.