Israel

Israel är en stat i Mellanöstern med drygt 8 miljoner invånare. Huvuddelen av befolkningen är judar, men i landet lever även muslimer, kristna med flera. Den israeliska fackföreningsrörelsen tar inte gärna konflikter med statsapparaten, främst till följd av spänningarna i Mellanöstern. De fackliga ledarna utses genom interna politiska val.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
20 770 km2
Huvudstad
Jerusalem
Språk
Hebreiska är officiellt språk, därutöver talas arabiska med mera
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Israel har en blandekonomi med både statliga, kooperativa och privata företag. Ekonomiskt har Israel betydligt större likheter med stater i Västeuropa och Nordamerika än med andra stater i Asien. Det israeliska näringslivet är teknologiskt avancerat, samtidigt är landet starkt beroende av att importera råvaror från andra länder. Knappt 30 procent av arbetskraften består av industriarbetare, byggnadsarbetare och jordbrukare. De återstående 70 procenten återfinns inom vård, omsorg, utbildning, service och försvaret.

Den fackliga situationen: 

Histadrut ("sammanslutning") är den helt dominerande fackliga rörelsen i Israel. Den bildades i dåvarande Palestina år 1920. Syftet var dubbelt, dels traditionellt fackligt, dels att stärka sionismen. Histadrut har spelat en stor roll i formandet av staten Israel och har en stark lojalitet med den israeliska staten. Fackföreningarna inom Histadrut har ansvar för frågor som gäller medlemmarnas försäkringskassor, sjukvård, semester, barnomsorg, fritid etc. Histadrut styrs genom en parlamentarisk struktur. Organisationens styrelse utses genom partival inom organisationen. Histadrut är också en av landets största arbetsgivare. Organisationen äger bland annat landets största offentliga sjukvårdsystem, Kupat Holim, banken Bank HaPoalim, industrikoncernen Koor samt byggbolaget Solel Boneb.

Histadrut redovisar för närvarande att organisationen har omkring 450 000 medlemmar, vilket tyder på en viss tillbakagång. En orsak är en rad antifackliga lagar som fattats i landet under det senaste årtiondet, bland annat har facket inte längre samma inflytande över a-kassan.

Fackliga organisationer: 

Histadrut är medlem i Världsfacket ITUC

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. 

I ILO:s databas Normlexhittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Israel:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt