2016-04-28

Internationella arbetsmiljödagen

Den 28 april är dagen för den internationella fackliga rörelsen att uppmärksamma anställda som dödats i arbetet. Det är också ILO:s världsdag för förebyggande arbetsmiljöarbete sedan 2003.

 

Läs mer på ITUCs och Hazards Magazines hemsida:28april.org

Läs även mer på ILO:s hemsida:
World Day for Safety and Health at Work