Foto: Johan Bengtsson/Union to Union
2015-10-05

H&Ms fabriker i Bangladesh klarar inte kraven

Efter drygt två år kommer den första oberoende rapporten om hur säkerhetsbrister åtgärdats i fabriker i Bangladesh efter det fruktansvärda husraset i april 2013 då över 1 100 arbetstagare miste livet. Rapporten pekar på brister i genomförandet.

Det är två och ett halvt år sedan som fabriken Rana Plaza kollapsade och 1 138 människor miste livet och 2 500 skadades. Händelsen belyste arbetsvillkoren för anställda inom klädindustrin i Bangladesh för en bredare skara och ur det skapades en juridiskt bindande överenskommelse, ”The Accord of Fire and Building Safety in Bangladesh”. Bakom överenskommelsen står företag, globala fack och NGO:er.

Svenska H&M är det klädföretag som handlar mest av alla från Bangladesh, och de var också först med att skriva på avtalet. En viktig markering som bidrog att många andra multinationella företag följde efter.

Men när företaget granskas i en rapport gjord av amerikanska Labor Rights Forum är det tydligt att de inte gjort tillräckligt för att åtgärda de brister som finns.

Rapporten har endast tittat på de leverantörer som stora och etablerade i sin kontakt med H&M, så kallade ”Platina”- och ”Guld”-leverantörer enligt storföretagets egen klassificering. Undersökningen visar att ingen av dessa fabriker klarar säkerhetskraven som man bundit sig till i ”the Accord”, och arbetet är kraftigt försenat på 94 procent av fabrikerna. Många fabriker har fortfarande inte godkända nödutgångar.

- Vi förutsätter att samtliga företag som skrivit på Accordet tar sitt ansvar och säkerställer att åtgärdsplanerna snarast möjligt fullföljs säger fackförbundet Handels internationella ombudsman Karin Jungerhem.

H&M bekräftar att det funnits brister i genomförandet av åtgärderna men tillbakavisar uppgifter om att en majoritet av fabrikerna saknar nödutgångar.

– Alla våra fabriker har nödutgångar, det är ett krav från vår sida. Det som har brustit är att vissa fabriker har gamla dörrar som inte bytts till nya brandsäkra dörrar som uppfyller alla krav. Här har det blivit en försening, säger H&M:s presschef Camilla Emilsson-Falk till Svenska Dagbladet.

I ett uttalande säger H&M att de inte håller med om det som rapporten kommit fram till, men att man välkomnar att undersökningen genomförts och ser det som en möjlighet att bli ännu bättre på att genomföra de åtaganden som de förbundit sig till via ”The Accord”.
 

 

Fakta/Rapporten
Hos de 32 undersökta leverantörerna har man hittat:
836 brandsäkerhetsöverträdelser, 518 allmäna säkerhetsöverträdelser och 650 elektricitetsöverträdelser.

I 61 procent av fabrikerna saknas det godkända nödutgångar, i 55 procent finns det dörrar som försvårar för arbetstagare att ta sig ut vid en nödsituation. I 16 procent av fabrikerna finns fortfarande de låsta dörrarna kvar.

Över 200 företag har i dag skrivit på ”The Accord of Fire and Building Safety in Bangladesh”.

H&M använde inte fabriken Rana Plaza som leverantör.