2014-09-28

Inga arbeten på en död planet

Många besökare känner på glaciären. De stannar upp i vimlet, fotagraferar och frågar. Under parollen "Inga arbeten på en död planet" får LO-TCO Biståndsnämnd tillfälle att diskutera det globala miljöhotet och den fackliga kampen på Bokmässan i Göteborg.

BOKMÄSSAN, Göteborg. Klimathotet har aldrig varit mer påtagligt. Is från Sveriges största glaciär i Arjeplogsfjällen får symbolisera en av världens ödesfrågor på årets Bok och biblioteksmässas internationella torg.

– Där är isberget, jag kom till Bokmässan för att få se det, utbrister en äldre kvinna och känner på den glaciär som LO-TCO Biståndsnämnd tagit till Göteborg ihop med bland annat Naturskyddsföreningen och Svenska Kyrkan, och på initiativ av fotografen Maria Söderberg, för att belysa den globala uppvärmningen. Boktörstande mässbesökare fascineras av den 400 kilo tunga isen som också väckt medieintresse.

Ett par från Brasilien och Australien konstaterar att isen är daterad till tiden för Jesu födelse. Flera författare som bl a Björn Ranelid stannar till och känner på den smältande glaciärbiten, från Sveriges största glaciär: Salajekna.

Per-Olof Sjöö, ordförande för det globala facket Bygg- och träarbetareinternationalen, fackförbundet GS och LO-TCO Biståndsnämnd är på plats och svarar på besökarnas frågor kring fackligt arbete och miljö.

– Vi står inför stora utmaningar. Med en mer genomtänkt skogsråvaruhantering kan vi förhindra omfattande koldioxidutsläpp och genom förbättrade byggsystem kan vi arbeta för hållbarhet, säger han.

Per-Olof Sjöö sammanfattar strategin med den fackliga slogan ”Det finns inga arbeten på en död planet".

Världsfacket IFS har inför den nya utvecklingsagendan som nu diskuteras globalt under benämningen Post-2015 särskilt uppmärksammat nödvändigheten att inkludera miljö både som ett särskilt mål men även som en integrerad del i alla målsättningar. Anledningen är att vårt samhälle står inför enorma miljöutmaningar, som klimatförändringar, biodiversifiering, kemisk exponering, vattenbrist, förgiftning och hotade skogar.

De senaste trettio åren visar att det finns inget som utgör ett enskilt miljöproblem, tvärtom kan miljöhot skada människor direkt och indirekt, öka fattigdomen, ojämlikhet och utanförskap – samt resultera i förvärrade levnadsförhållanden till den kommande generationen.

För den fackliga rörelsen, världens största sociala folkrörelse, är utmaningen: vi kommer inte lyckats med att säkra jobb till schysta villkor om vi inte lyckas vända den negativa miljötrenden.

Den fackliga rörelsen arbetar för att vända på föreställningen att det råder en motsättning mellan arbetstillfällen och värnandet av miljön. Forskning visar vikten av att skapa ’gröna jobb’, där en studie i 12 länder visar att 48 miljoner arbeten kan skapas om två procent av BNP investeras i gröna sektorer (dvs grön energi, grön teknologi, offentliga kommunikationsmedel mm). Strategin bakom kallas rättvis omvandling.