Ansökan informationsprojekt 2020-2022

Svenska förbund och fackförbundspress inom LO, TCO och Saco kan söka medel för informationsprojekt eller resereportage hos oss. En komplett ansökan består av en narrativ ansökan och en budget. 

Är du intressad av att söka bidrag för informationsprojekt för perioden 2020-2022? Välkommen in med din ansökan senast 23 september 2019.

Vi tar emot ansökningar för 2019 löpande och hanterar dem i mån av budgetutrymme. Kontakta gärna beatrice.jansson@uniontounion.org om du har frågor.


Riktlinjer och blanketter för ansökan

Riktlinjer för ansökan Informationsanslag 2018-2022
Budget informationsanslag
Ansökan informationsprogram 2018-2022
Ansökan informationsprojekt 2018-2022

Fackförbundspress kan söka bidrag för resereportage om max 55 000 SEK. Det är tidningen som ansöker och beviljas bidraget samt tecknar avtalet med Union to Union. Redaktionen avgör vem som reser.

Ansökan resereportage 2018-2022

Planera och genomföra informationsprojekt

Det kan vara klurigt att komma igång med sin ansökan och lätt att glömma bort vissa detaljer. Nedan hittar du ett antal kortfattade dokument för projektplanering och genomförande och tips på aktiviteter. För att underlätta planering, redovisning och uppföljning rekommenderar vi att dokumentera verksamheten noga både skriftligt och ekonomiskt.

Att planera och genomföra informationsprojekt
Tips på informationsaktiviteter

 

Besked, avtal och rekvisition

När Union to Union gett besked om beviljats anslag ska ett avtal signeras. Avtalet måste vara undertecknat innan medel kan rekvireras enligt nedanstående blankett.
Om ni vill ändra i budgeten under projektperioden är det möjligt efter godkännande av Union to Union.

Rekvisitionsblankett

Policydokument för samarbetsorganisationer

Uppförandekod
Jämställdhetspolicy
Anti-korruptionspolicy