Ansökan informationsprojekt 2021-2022

Svenska förbund, fackförbundspress och andra som jobbar med frågor kring arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom kan söka medel för informationsprojekt eller resereportage hos oss. En komplett ansökan består av en beskrivande ansökan och en budget. 

Är du intressad av att söka bidrag för informationsprojekt för perioden 2021-2022?

Vi tar emot ansökningar löpande och hanterar dem i mån av budgetutrymme. Kontakta gärna beatrice.jansson@uniontounion.org om du har frågor.

Riktlinjer och blanketter för ansökan

Riktlinjer för ansökan Informationsanslag 2020-2022
Budget informationsanslag
Ansökan informationsprogram
Ansökan informationsprojekt

Fackförbundspress kan söka bidrag för resereportage. Det är tidningen som ansöker och beviljas bidraget samt tecknar avtalet med Union to Union.

Ansökan resereportage

Planera och genomföra informationsprojekt

Det kan vara klurigt att komma igång med sin ansökan och lätt att glömma bort vissa detaljer. Nedan hittar du ett antal kortfattade dokument för projektplanering och genomförande och tips på aktiviteter. För att underlätta planering, redovisning och uppföljning rekommenderar vi att dokumentera verksamheten noga både skriftligt och ekonomiskt.

Att planera och genomföra informationsprojekt
Tips på informationsaktiviteter

Besked, avtal och rekvisition

När Union to Union gett besked om beviljats anslag ska ett avtal signeras. Avtalet måste vara undertecknat innan medel kan rekvireras enligt nedanstående blankett.
Om ni vill ändra i budgeten under projektperioden är det möjligt efter godkännande av Union to Union.

Rekvisitionsblankett

Policydokument för samarbetsorganisationer

Uppförandekod
Jämställdhetspolicy
Anti-korruptionspolicy