Rapportering

Redovisningen ska vara Union to Union tillhanda senast den 28 februari.

Beviljat anslag redovisas årsvis, även om det är ett flerårigt projekt.
Ett signerat och inscannat exemplar av den kompletta redovisningen skickas per e-post till beatrice.jansson@uniontounion.org

En fullständig projektredovisning för projekt under 500.000 kr ska innehålla följande:
1. Verksamhetsrapport (se mallar nedan)
2. Ekonomisk redovisning: Mall Budget och utfall
3. Intyg för finansiell rapport; Mall intyg finansiell rapport
4. Utdrag ur bokföring för finansiell rapport
Instruktion för redovisning av anslag under 500 000 kr
Riktlinjer för ekonomisk redovisning

En fullständig projektredovisning för projekt från 500.000 kr ska innehålla följande:
1. Verksamhetsrapport (se mallar nedan)
2. Ekonomisk redovisning; Mall Budget och utfall
3. Revisionsrapport; Instruktion för revision för anslag från 500 000 kr
4. Management letter
5. Management respons
Riktlinjer för ekonomisk redovisning

Mallar för verksamhetsrapport
Mall rapport 2020, projekt och program
Mall rapport 2020, resereportage

Halvårsrapportering

Halvårsrapporten är en uppdatering av aktivitetsplanen samt en medelsinventering som ska tjäna till att bedöma användningen av resurser och tidsplanen för projekt och program. Halvårsrapportering görs inte för resereportage. Halvårsrapporten skickas till beatrice.jansson@uniontounion.org senast den 15 augusti.

Halvårsrapport

Utvärdering av informationsprojekt

Att utvärdera ett projekt kan vara enkelt och kan ske av den egna projektgruppen, av en person från annan organisation eller en konsult. Viktigast är att veta vad ni vill ha svar på. En utvärdering ger inte bara svar på om ni gjorde rätt och lyckades komma lite närmare de övergripande informationsmålet och effekterna. Det blir också lättare att planera nästa projekt om det finns en utvärdering att dra lärdomar från.

För Union to Union är det viktigt att kunna se helheten i de projekt man stödjer och att den totala effekten av informationsinsatserna ska bli maximal. Därför är utvärderingar och redovisningar ett viktigt underlag i vår bedömning. Det gäller också att tydliggöra effekterna i form av exempel.

Läs mer i vår handbok för utvärdering av informationsprojekt.

Handbok i utvärdering av informationsprojekt