Rapportering

Redovisningen ska vara Union to Union tillhanda senast den 28 februari.

Beviljat anslag redovisas årsvis på nedanstående blanketter, även om det är ett flerårigt projekt.

En fullständig projektredovisning skall innehålla fem delar:
1. Verksamhetsrapport
2. Ekonomisk redovisning
3. Revisionsrapport
4. Management letter
5. Management respons

Ett signerat och inscannat exemplar av den narrativa och ekonomiska rapporten skickas per e-post till beatrice.jansson@uniontounion.org

Verksamhetsrapport

Mall rapport, informationsprojekt
Mall rapport, informationsprogram
Mall rapport, resereportage
 

Ekonomisk redovisning

Mall ekonomisk redovisning 2018
Instruktion för ekonomisk redovisning
Instruktion för revision för anslag under 500 000 kr
Instruktion för revision för anslag över 500 000 kr


Utvärdering av informationsprojekt

Att utvärdera ett projekt kan vara enkelt och kan ske av den egna projektgruppen, av en person från annan organisation eller en konsult. Viktigast är att veta vad ni vill ha svar på. En utvärdering ger inte bara svar på om ni gjorde rätt och lyckades komma lite närmare de övergripande informationsmålet och effekterna. Det blir också lättare att planera nästa projekt om det finns en utvärdering att dra lärdomar från.

För Union to Union är det viktigt att kunna se helheten i de projekt man stödjer och att den totala effekten av informationsinsatserna ska bli maximal. Därför är utvärderingar och redovisningar ett viktigt underlag i vår bedömning. Det gäller också att tydliggöra effekterna i form av exempel.

Läs mer i vår handbok för utvärdering av informationsprojekt.

Handbok i utvärdering av informationsprojekt

Halvårsrapportering informationsprojekt

Halvårsrapporten är en uppdatering av aktivitetsplanen samt en medelsinventering som ska tjäna till att bedöma användningen av resurser och tidsplanen för projekt och program, halvårsrapportering görs inte för resereportage.

Halvårsrapporten skickas till beatrice.jansson@uniontounion.org senast den 15 augusti.

Halvårsrapport 2019