Foto: Denny LorentzenHushållsanställda har traditionellt varit en av de grupper som ofta arbetar inom informell ekonomi. 2011 antogs dock ILO konvention 189, om hushållsanställdas rättigheter.
2015-05-27

ILO-konferensen 2015: Från informell till formell ekonomi

Miljarder av människor arbetar idag utan någon form av social säkerhet, utan avtal, överenskommelser och kontrakt. ILO, FNs arbetsmarknadsorgan, uppskattar att hela 40 procent av den globala arbetsstyrkan arbetar i denna informella ekonomi.

Allt som oftast arbetar dessa människor under svåra förhållanden, med oanständiga villkor och med en lön som håller dem kvar i fattigdom. De bidrar till ett lands ekonomi men får inte själva ta del av tillväxten, och de har sällan möjlighet att påverka den politiska inriktningen. Att förflytta dessa människor från informell till formell ekonomi står på agendan när ILO har världskonferens i början av juni. FN-organisationen ska där försöka enas om en vägledande rekommendation om hur människor kan flyttas från informell till formell ekonomi.

Rekommendationen kommer innehålla riktlinjer och åtgärdsförslag för regeringar att använda för att klara av att göra denna övergång. Utan denna förändring menar ILO att det kommer vara mycket svårt att uppnå hållbar utveckling och en faktisk bekämpning av fattigdom i världen.

ILOs arbetstagarrepresentanter träffades i Köpenhamn i april för att diskutera de frågor och ståndpunkter man vill föra fram under konferensen.

- Den informella ekonomin är desperationens sektor, och den domineras av kvinnor och unga som kämpar för att överleva. Och sektorn växer. Den undergräver den formella anställningsformen och den formella affärsverksamheten och den berövar både arbetstagaren och vår ekonomi på de fördelar som trygga anställningar ger, sa världsfacket ITUCs generalsekreterare Sharan Burrow i sitt tal.

Lise Donovan, tf chefsjurist på TCO ingår i den svenska delegationen som åker till ILO-konferensen.

- Arbetet med att ta fram rekommendationer för förflyttning från informell till formell ekonomi är inne på sitt andra år. Förra året kom man långt, men några olösta frågor finns kvar bland annat den om ”global supply chains”. Den konflikt om strejkrätten som kraftigt försvårat arbetet inom ILO de senaste tre åren hoppas vi ligger bakom oss nu, och vi har gott hopp om att nå ett bra resultat. Men visst känner vi oss lite spända inför konferensen, säger Lise Donovan. ”

ILO-konferensen pågår mellan 1 – 13 juni och hålls i Geneve.