2019-09-13

ILO mer relevant än någonsin

Höstens första lunchseminarium fokuserade på Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) årliga arbetskonferens, International Labour Conference, som genomfördes i Genève i somras där bland annat en hundraårsdeklaration antogs, liksom en ny konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet.

Union to Unions kanslichef Sofia Östmark öppnade seminariet med att berätta om betydelsen av ILO som är FN:s äldsta organ. Det årliga mötet som samlar samtliga tre beslutfattande parter – arbetsgivare, arbetstagare och regeringsrepresentanter – var historisk i sitt slag då det var 100 år sedan ILO bildades som en del av Versaillesfördraget efter första världskriget.

– I och med 100-årsjubileumet så fick konferensen extra synlighet, men den stora mängden stats- och regeringschefer på plats visar också att frågorna ligger i tiden och är mer relevanta än någonsin, menade Sofia Östmark.

Förutom Östmark delade även representanter från LO, TCO och Saco med sig av höjdpunkterna från konferensen.

– Frågor som behandlades i den första konventionen från 1919 så som exempelvis åtta timmars arbetsdag är en högst relevant fråga än idag, menade Ellen Nygren, arbetsdelegat från LO:s internationella enhet. Hundraårsdeklarationen är framförhandlad av samtliga parter och tar avstamp i ILO:s konstitution och redan överenskomna deklarationer, men tittar också på de framsteg som gjorts inom social rättvisa och arbetsvillkor, fortsatte Ellen Nygren.

 Magnus Runsten (ST), Ellen Nygren (LO), Sophie Silverryd (Saco), Lise Donovan (TCO), och Sofia Östmark (Union to Union)
Från vänster på bilden: Magnus Runsten (ST), Ellen Nygren (LO), Sophie Silverryd (Saco), Lise Donovan (TCO), och Sofia Östmark (Union to Union). Fotograf: Maja Aase/Union to Union

Lise Donovan, jurist och tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor på TCO, deltog också i konferensen och informerade om svårigheterna samt framgångarna med den nya konventionen mot våld och trakasserier i arbetslivet. En konvention som man hoppas och tror att Sverige kommer att ratificera inom kort.

–  Ett stort framsteg och framgång är att konventionen erkänner allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier, vilket det låg mycket arbete bakom att åstadkomma, berättade Lisa Donovan.

Sophie Silverryd, förbundsjurist och biträdande förbundsdirektör på SRAT (Saco), delade med sig av sina erfarenheter från länder som bryter mot ILO-konventioner och de 24 länder som under konferensen fick ställas till svars.

–  Det var tydligt att flera länder håller ihop och stödjer varandra trots att allvarliga brott har begåtts i respektive land. De fria fackförbunden gav till exempel en helt annan berättelse än den verklighet som regeringar och de gula fackförbunden gav sken av, förklarade Sophie Silverryd.

Magnus Runsten, internationell handläggare på Fackförbundet ST, som deltog i konferensen via Genéveskolan avslutade panelen genom att ge sina reflektioner från ett betraktarperspektiv.

– Att få möjlighet att följa arbetet på plats under konferensen var en fantastisk möjlighet. Att det faktiskt görs tusentals framsteg när världen tittar på var bra att bli påmind om, berättade Magnus Runsten.

Sammanfattningsvis var alla överens om att ILO fortfarande är livskraftig och levande hundra år efter sitt skapande men det finns en hotbild, som bland annat innefattar oreglerade arbeten, som behövs tas på allvar.

Text: Sanna Johansson   

Mer information om Genéveskolan finner ni här