2009-10-14

IFS- konferens: Development is Social Justice

IFS (Internationella Fackliga Samorganisationen) genomför i samarbete med LO och TCO, en internationell konferens på Runöskolan i Åkersberga. Temat är ”Development is Social Justice – Trade Unions for Decent Work”.

Fackligt utvecklingssamarbete har sedan många år varit en viktig del av det internationella samarbetet mellan nord och syd. Medvetenheten om att samarbete innebär en inkluderande, rättighetsbaserad process baserad på demokratiska principer, har steg för steg inneburit att de fackliga organisationerna globalt har engagerat sig alltmera i den pågående debatten om utvecklingsfrågor.

Under 2009 har IFS, med stöd av ”EU Non State Actors Programme” utvecklat en struktur för att förbättra biståndet i form av det fackliga nätverket för utvecklingssamarbete (Trade union Development Cooperation Network). Nätverket fungerar som en plattform för att påverka internationella policys och strukturer för utvecklingssamarbete samt stödja fackföreningsrörelsens medverkan i diskussionerna om en effektivare verksamhet.

Konferensen i oktober blir en unik manifestation av de fackliga organisationernas specifika roll i utvecklingssamarbetet.

Över 100 fackligt aktiva från alla delar av världen kommer under konferensen att diskutera sinsemellan och med andra aktörer hur det fackliga perspektivet kan inkluderas i utvecklingssamarbetet som förutsättning för en uthållig utveckling.

För mer information och anmälan kontakta Gunilla Persson, LO:s internationella avdelning