IF Metall

IF Metall är ett av Sveriges största fackförbund. Förbundet organiserar arbetstagare inom svensk industri, och samlar cirka 315 000 medlemmar. IF Metall är ett feministiskt fackförbund som arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete.

IF Metall är medlem i den globala industrifacket IndustriALL, och tillsammans med dem driver förbundet utvecklingsprojekt i Asien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Projekten syfter till att ge arbetstagare världen över att få större inflytande över sina liv, att få bättre betalt och bättre villkor, och inkluderar exempelvis utbildning, kapacitetsutveckling, jämställdhet och representationsgrad. IF Metall är medlem i LO.

Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för IF Metalls projekt är Simon Strannard. Här hittar du kontaktuppgifter.

Projekt

Region: Asien
Förbund:
IF Metall, Pappers, Unionen
Nummer:
60304
Mer info

I Thailand och Filippinerna är den facklig rörelsens kapacitet att försvara arbetstagarnas rättigheter och förhandla kring löner och arbetsvillkor mycket svag. Projektet syftar till att stärka fackförbund för industriarbetare i länderna och förbättra arbetstagarnas villkor. Projektet kommer att stödja utbildningsinsatser vad gäller rekrytering, kapacitetsstärkande inom flera tematiska områden, kommunikation och strategisk planering och regionalt nätverkande kopplat till fack vid samma multinationella företag.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
IF Metall
Nummer:
60307
Mer info

Transport- metall och gruvindustrin i Latinamerika är konfliktfyllda och svåra sektorer att arbeta inom. Projektet har under tidigare period lyckats stärka facken i Dominikanska Republiken, Peru, Ecuador och Nicaragua, där kommer projektets syfte fortsatt att vara att bekämpa splittringen mellan olika fack. Projektet syftar också till att starta organiseringen inom dessa sektorer i Bolivia, Paraguay, Venezuela och Kuba. Så småningom kan arbetet leda till att förstärka fackets inflytande och medlemsbas i dessa länder och samtidigt stärka nätverkandet mellan facken i regionen.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Unionen, IF Metall
Land:
Nummer:
60309
Mer info

I Indien är 93 % av arbetskraften inom den informella ekonomin. I den informella sektorn livnär sig människor genom arbete som inte sker genom en arbetsgivar-arbetstagarrelation. Transaktionerna för arbetet syns inte hos myndigheter, beskattas inte och innebär osäkerhet både i termer av inkomst och arbetsvillkor.

Yrken som återfinns i den informella ekonomin är bland annat; jordbruk, hushållsarbete, gatuförsäljning, bygg- och hantverksarbete, textil och sömnad. SEWA är en facklig organisation för de informellt arbetande och riktar sig till kvinnor.

Dessa är de fattigaste kvinnorna som lever av sina små enskilda affärsverksamheter. De har inte tillgång till sociala trygghetssystem, de får inte regelbunden lön, de utgör den del av Indiens befolkning som helt saknar skydd. SEWA arbetar för att organisera dessa kvinnor för att erkänna deras arbete, få tillgång till grundläggande socialt skydd och förbättra deras arbets- och levnadsvillkor.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Land:
Nummer:
60301
Mer info

Konflikt och politisk instabilitet präglar fortfarande MENA-regionen. IndustriALL har identifierat att unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp som både är marginaliserade på arbetsmarknaden men också inom de fackliga organisationerna. Projektet syftar till att stärka unga fackliga kvinnors kunskap och självförtroende och samtidigt minska hindren för dem att ta ledande positioner inom de fackliga strukturerna.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
IF Metall
Land:
Nummer:
60306
Mer info

I Thailand verkar flera svenska multinationella företag men samtidigt saknas idag facklig organisering på många av arbetsplatserna. Den thailändska fackliga miljön är svår, då landet saknar demokrati och lyder under militärt styre. Facken har svårt att få tillträde till arbetsplatserna då anläggningarna ofta befinner sig i ekonomiska frizoner. Detta projekt syftar till att bygga kapacitet att organisera dessa arbetsplatser genom utbildning men också svensk närvaro som möjliggör access till arbetsplatserna.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
IF Metall
Nummer:
60303
Mer info

Fackförbund inom tillverkningsindustrin i Syd- och Sydostasien har inte tillräcklig kapacitet att arbeta strategiskt gentemot de multinationella företagen. Det försvårar förbundens möjligheter att åstadkomma bättre löner och arbetsvillkor. Förbundens bristande kapacitet beror på att de är splittrade samt att de saknar nödvändiga kunskaper om social dialog och förhandling. Projektet syftar till att stärka dessa förbund och ge dem nödvändig kompetens för att kunna initiera och upprätthålla en effektiv social dialog med multinationella företag.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60302
Mer info

Trots hög tillväxt så präglas Indien, Pakistan och Nepal av stor ojämlikhet inom länderna med en stor del av världens fattiga. Industrifacken arbetar med att motverka avregleringen av arbetsrätten och för förbättringar för villkoren för de osäkert anställda. Projektet syftar till att stärka organiseringen särskilt inom fyra sektorer inom industrin: bil/verkstad, elektronik, cement och textil/konfektion.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60271
Mer info

Många förbund i Afrika söder om Sahara har stora behov inom utbildning och organisationsutveckling. Särskilt vad gäller facklig utbildning, interdemokrati, ekonomihantering, jämställdhet och strategisk planering. Projektet syftar till att stödja de involverade förbunden med organisationsutveckling utifrån individuellt utformade planer för organisationsutveckling.

Till projektsidan