Foto: Nina LarreaYanti Komala och Yanti Irawan är fackligt aktiva på Hotel Four Season i Jakarta, ett hotell med kollektivavtal sedan 2007.
2012-11-22

Hotell- och restaurangfacken växer i Indonesien

När diktaturen i Indonesien föll 1997 hade diktatorn Suharto effektivt lyckats rensa bort alla former av rättigheter för arbetstagare. Men nu växer de demokratiska facken och svensk föräldraförsäkring inspirerar.

Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under ”doktrinen om social harmoni” mördades fackligt aktiva och så kallade gula fack, alltså fack styrda av staten, organiserades.

Men redan under 90-talet började det globala facket för hotell-, restaurang- och livsmedelsarbetare, IUF, ta kontakt med arbetstagare och bygga relationer med de som var trötta på det regeringsstyrda facket. När regimen kollapsade öppnades så möjligheten för ett fritt och demokratiskt fack. Men istället för att försöka demokratisera det regimtrogna, ”gula” sektorfacket SPSI, valde IUF en annan väg.

- Det finns stora risker med att försöka få en föråldrad struktur att förnya sina värderingar och kultur, menar Hemasari Dharmabumi, IUF:s representant i landet. Istället valde man att starta en helt ny facklig federation och år 2000 registrerades FSPM.

Organisationen var resultatet av ett kvinnoprojekt och sedan dess har facket organiserat ca 14 000 medlemmar på 54 olika arbetsplatser. Det kan låta lite i ett land med cirka 10 miljoner anställda i branschen, men det är ett trögt arbete och kräver modiga arbetstagare på varje arbetsplats.

Det viktigaste arbetet för FSPM är att föra ut demokratiska värderingar inom potentiella fackliga organisationer, men också utbilda fackliga ledare i hur man förhandlar arbetsvillkor och hur man försvarar sina medlemmars rättigheter.

Flera hotell ingår i multinationella kedjor där hittills en, franska Accor, har tecknat globalt ramavtal, det vill säga avtal om minimivillkor för alla som arbetar inom företaget oavsett land. Men för att exempelvis ett franchiseföretag ska följa det som avtalats globalt måste förhandlingar också göras på varje enskild arbetsplats.

Yanti Irawan var den första ordföranden på jättehotellet Four Seasons i Jakarta.
- Hotellets anställda organiserade sig 2004, men det dröjde tre år innan det första kollektivavtalet fanns på plats, berättar Yanti som nu har posten som FSPM:s ordförande för den nationella kvinnokommittén.

Avtalet innebar inte bara högre löner, utan innehåller också åtgärdsplaner vid sexuella trakasserier och vilka rättigheter som ska gälla när hotellet snart ska renoveras. Resultat av hårt arbete som Yanti kan vara mycket stolt över.

Ordförande på Four Seasons är numera hennes kollega Yanti Komala. En av hennes hjärtefrågor är avtal om längre föräldraledighet. Idag gäller sex veckor för mamman, och bara tre dagar för pappan.  

När de får höra om hur det är i Sverige skrattar de.
- Så bra med ett genusperspektiv också på ansvarsfördelningen för hem och barn. Er föräldraförsäkring får bli FSPM:s framtida resmål!

Projektarbete i Indonesien:
IUF:s Indonesienprojekt ingår i LO-TCO Biståndsnämnds regionala projekt 21176 som genomförs tillsammans med svenska Hotell- och Restaurangfacket, HRF.
Läs mer om projektet