Hotell och Restaurang Facket

HRF organiserar i huvudsak hotell- och restauranganställda i Sverige. Förbundet har cirka 50 000 medlemmar. HRF är medlemmar i det globala facket IUF, och jobbar med flera utvecklingsprojekt tillsammans med dem i Asien och Afrika. Projekten är i första hand jämställdhetsprojekt och utbildningsprojekt. HRF är medlem i LO.

Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för HRFs projekt är Marie Ende. Här hittar du kontaktuppgifter.

Projekt

Region: Asien
Förbund:
Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60424
Mer info

Svenska fackförbundet HRF ska tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i länderna Indonesien, Myanmar, Indien och Maldiverna genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

I Asien där turismsektorn växer, är många arbetare migranter från andra länder, de flesta jobben är osäkra och lönerna är låga. Många är berövade sina dokument och lever i ständig oro, under slavliknande förhållanden. Samtidigt skapas nya jobb.

Fackförbund i Asien möter våld och kränkningar av fackliga rättigheter, fackligt engagerade blir avskedade, förföljda och våldsoffer. Med stöd av den globala fackliga federationen IUF kan detta stoppas.

IUF koordinerar med de nationella fackförbunden, dess nätverk eller federationer för förbättrad organisering, stöd till kollektivavtalsförhandlingar och särskilt stöd till kvinnors fackliga rättigheter. Projektet har hittills varit framgångsrikt och nu handlar det om att höja standarderna inom branscherna, med bättre löner, rättvisa och säkra anställningar samt respekt för rättigheter och ökad jämställdhet.

Denna period kommer projektet att satsa på färre länder (fyra istället för 10) och samtidigt inkludera fler lokala partnerorganisationer. Projektets fokus kommer att vara på de ledande företagen inom sektorerna hotell, restaurang, catering och turism. Satsningen på färre länder ger också en ökad möjlighet att satsa på att försvara det krympande utrymme som demokratin fått. Här handlar det även om att stärka även de fackliga organisationerna inom jordbrukssektorn. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Den globala hushållarkampanjen (GHC) har spelat en viktig roll för att uppmuntra ett större deltagande av kvinnliga arbetare i facken och för att väcka frågan om säkerheten på arbetet. På Filippinerna, Indonesien (Bali) och Thailand (Phuket) gav GHC-utbildningarna utrymme för kvinnliga arbetare att tala om olyckor och sjukdomar, kvinnors hälsa och trakasserier för första gången.

Projektets utbildningar handlade om att bygga förtroende och skapa en plattform för att hantera frågorna. Fler kvinnor har jämfört med tidigare vågat anmäla sexuella trakasserier och berätta vad de varit med om, vilket är första, avgörande steg mot förändring.

I Phuket, Thailand, valdes tre kvinnor till fackets verkställande kommitté och kvinnor valdes till ordföranden för fackföreningarna vid Marriot's Le Meridien och Club Med.

I Indonesien blev tre kvinnor valda som ordföranden i sina hotellfack.

På hotellet Accors Sofitel Plaza på Filippinerna enades facket och arbetsgivaren om att sänka rumstädningskvoterna från 10 rum till 8 rum per skift.

På Islamabad Hotel i Pakistan förhandlade facket framgångsrikt om en minskning av rumskvoterna för hushållerskor från 14 till 12 rum. I Swat District i Malakand Division i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan gav det också framgång.

Facket på Serena Hotel förhandlade framgångsrikt. Tidigare städade tio hushållerskor 50 rum. Nu är det begränsat till det antal rum som de hinner med på en åtta-timmars arbetsdag. Enligt Peter, en hushållerska: ”Det här är en väldigt stor skillnad, definitivt en stor vinst för oss. Två rum färre är två timmar mindre arbetsbelastning för oss.” och hon fortsäter; ”För mig och för oss alla var det här en seger idag, som vi vann tack vare vår fackförening. Vi har kämpat och kämpat, vi fortsatte, vi trodde på det som är rätt. Vi är hushållerskor, vi är människor, vi förtjänar bättre behandling.”

På Islamabad Hotel i Pakistan förhandlade facket framgångsrikt om en minskning av rumskvoterna för hushållerskor från 14 till 12 rum. I Swat District i Malakand Division i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan gav det också framgång.

Tre nya kollektivavtal tecknades av hotellförbund och totalt gynnas 1 060 arbetare av de förbättrade villkoren som facket SPM Grand Hyatt på Bali förhandlade fram.

Fackföreningsledarna som deltog i förhandlingarna hade deltagit i den kollektiva förhandlingsutbildningen som genomfördes av projektet under 2018 och 2019. Förbundet vid Naga World Hotel Casino (NHW), som har 4 400 medlemmar, lade fram sitt första förslag till kollektivavtal i maj 2019. Detta efter en ledarutbildning 2016 och förhandlingsutbildning åren 2017 och 2018.

Fler medlemmar har rekryterats i de fack som deltar i projektet. Exempelvis i Indonesien, där federationen FSPM fick ytterligare 551 medlemmar på sju hotell och nu har totalt 7 450 medlemmar. FSPM ökade också antalet medlemmar inom företaget Pizza Hut från 98 till 489. I Indien anslöt fyra nya fackföreningar till federationen HEFOI Taj Hotel Union Network, vilket stärker federationens ställning gentemot företaget.

Projektet hjälper målgrupper att ha grundläggande förståelse för hiv och aids och uppmuntrar dem att utveckla lämpliga och adekvata policyer i frågan. Det handlar om att undvika diskriminering, stigmatisering och marginalisering. Frågan ingår i projektets grundläggande fackliga utbildningar. Det ansvarsfulla, etiska och hållbara (RES) turisminitiativet för IUF Asien/Stillahavsområdet fortsätter att öka medvetenheten om vikten av miljömässig hållbarhet som en integrerad del av hållbar turism, tillsammans med social hållbarhet och hållbara jobb.

Aktiviteter på Världsturismdagen fokuserade på RES-turism i Indien, Indonesien, Nepal, Pakistan, Myanmar, Thailand och Filippinerna samt på klimaträttvisa i Maldiverna och Nepal. I Nepal deltog facken NIHWU (hotellarbetare) och UNITRAV (äventyrsturism; vandringsguider) deltog i trädplantering för att öka medvetenheten om effekterna av miljöförstöring samt klimatreducering. Facket UNITRAV deltog också i flera aktiviteter för att rensa upp plastföroreningar på Mount Everest. I Phuket, Thailand, fortsätter federationen FHSL sitt samarbete med hotellorter och lokala myndigheter för att städa upp stränder och mangrover som en del av RES-turismåtagandet.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60423
Mer info

Svenska fackförbunden Kommunal, Hotell- och restaurangfacket (HRF) och svenska Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IULs regionala organisation och partners i 16 afrikanska länder ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Det är en fortsättning på tidigare års projekt.

IULs kvinnoprojekt i Afrika är ett av de mest lyckade projekt som bedrivs med stöd av Union to Union. Det genomförs i länder som har utmaningar av såväl politisk som ekonomisk karaktär. Terrorism och fattigdom finns i olika form. Kvinnor och unga är i majoritet inom lantbruk- livsmedelsproduktion och hotellsektorerna.

Under 2014-2016 lyckades projektet nå ca 180 000 personer och under 2018 rekryterades 1 500 nya kvinnliga medlemmar. Projektet har fått resultat som både räddat livet, bokstavligen, på hushållsanställda och förändrat de afrikanska fackförbundens representation och fokus på jämställdhet. Under 2018 i Zambia, blev en ung kvinna vald som generalsekreterare för sitt förbund och för första gången någonsin blev en kvinna vald till vice ordförandeposten för jordbrukare i Zimbabwe.

I Sydafrika förbättrade facket mammaledigheten till fyra månader med 80 procents lön och 2 månader betalt. I varje land skapar facken kvinnokommittéer sina mål, och genomför sedan de aktiviteter lokalt som behövs för att nå dem.

Alla länder samverkar kring de fackliga utmaningarna som gäller organisering, stöd till informellt anställda och andra utmaningar i sektorerna. Våld mot kvinnor, inklusive sexuella trakasserier, ska vara en prioriterad fråga på fackföreningarnas agenda. Hälsa och säkerhet för kvinnliga arbetare ska förbättras och därmed ska färre olyckor, skador och yrkessjukdomar och hiv/aids förekomma.

Det handlar också om att kvinnor blir bättre informerade, kan förhandla och ta en aktiv del av de globala frågorna som klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och andra relaterade frågor. Projektet har ett stort mervärde eftersom det fokuserar på kvinnors rättigheter. Projektet använder sig av olika strategier som bygger på aktivt lärande. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Kvinnors representation i fackföreningar har ökat, bland annat genom att engagera fler unga kvinnor. År 2019 har över 5 500 blivit medlemmar i facket men flera fack har tappat medlemmar på grund av ekonomiska och politiska sammanhang.

De flesta arbetande kvinnor har blivit tuffare på att rapporterar om sexuella trakasserier på arbetsplatsen, vilket är en stor förändring och kan betraktas som ett viktigt resultat av projektet. Och i Kenya har facket inrättat ett eget utskott för att hantera denna typ av frågor. I Malawi undertecknade facket HFPCWU ett kollektivavtal med Sun Bird Hotel där nyblivna mammor kan amma en timma på betald arbetstid. På Marriot Hotel får en kvinna sex veckors ledighet när hon är nybliven mamma.

I projektets alla länder är 27 procent av kvinnorna har fackliga ledaruppdrag och 40,5 procent av medlemskåren är kvinnor. Över 5 500 kvinnliga arbetare rekryterades 2019. I Tanzania är kvinnor involverade i beslutsfattandet och antalet kvinnliga ledare ökar både i den formella och informella sektorn. I Nigeria ökade det kvinnliga medlemskapet med 10 procent och i Uganda med 55 procent. I Senegal har facket fått 120 nya medlemmar i grönsakstillverkar sektorn och i Togos bryggeri har facket ökat med 78 procents nya kvinnliga medlemmar. I Malawi ökade antalet kvinnliga hushållsarbetare med 144 procent och 540 unga kvinnliga arbetare rekryterades av Plantation and Agricultural Workers Union (PAWUM), vilket motsvarar en ökning med 143 procent. I Tanzania har tobaksförbundet förhandlat om barnomsorg vilket var ett resultat av ett besök av facket på arbetsplatsen.

I Burkina Faso, efter en utbildning för grönsaksodlare i Bobo, slutade kvinnliga grönsaks odlare att använda bekämpningsmedel. De blev också medlemmar i en miljöförening.

I Elfenbenskusten, tack vare projektets ledarskaps utbildning för kvinnor, utbildades tusentals kvinnor av en och samma person. Engagemanget mot sexuella trakasserier var det som drev denna kvinna att utbilda vidare.

I Kenya diskuterade 26 anställda i West Kenya Sugar Company moderskapsklausulen i kollektivavtalet och föreslog förbättringsområden. Det resulterade i flera nya villkor: exempelvis en amnings timme, kvinnor som genomgår missfall får full mammaledighet. Dessa villor gör att anställda kvinnliga arbetare har sett fördelen och därmed blivit medlemmar.

20 procent av förhandlingsgruppen är kvinnor i Kenya och 10 procent i Nigeria. I andra afrikanska länder är siffran upp till 30 procent. I varje land har facken förhandlar fram kollektivavtal som gynnar den kvinnliga delen av medlemskåren. Det handlar om mamma ledigheter, amningstid och kompletterande mat för hiv/aids patienter. I Zimbabwe utbildade livsmedelsfacket förhandlare, där en är kvinna, och de lyckades förhandla sig till att en buss transportera skiftarbetare till och från arbetsplatsen.

I alla genomförande länder genomför facken lobbyarbete gentemot sina regeringar för att ratificera C190 och att förhandla med företagen så att de beaktar ILOs konvention 190 om trakasserier på arbetsplatsen. Till exempel demonstrerar facken varje månad för att offentliggöra frågan. I Kenya genomförs en forskning om sexuell trakasserier på tre sockerfabriker.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60420
Mer info

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Africa och 7 partners i Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Senegal, Mali and Togo ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

IUF organiserar facklig verksamhet i sju länder i fransktalande Afrika, länder som präglas av politisk instabilitet, låg matsäkerhet och ökande priser på jordbruksmarknaden. Hotell och restaurangverksamhet är osäker på grund av politisk och social instabilitet och få har fast anställning och utgörs till stor del av kvinnor och migranter.

Projektet ger de nationella facken stöd i sina nationella strategier och planer och fokus ligger på jämställdhet, klimat, organisering samt arbetsplatssäkerhet och miljö. Rätten till mat försvaras av fackföreningen och de mänskliga rättigheterna och utgör en viktig del av projektets aktiviteter förutom att rekrytera nya, utbilda fackföreningsmedlemmar, ordförande och ledare.

Antalet nya medlemmar ökar och i Burkina Faso var rekryteringen + 45 procent under 2018. I Niger har rekryteringssteg vidtagits för att inrätta migrantarbetarförbund i den informella ekonomin.

Genom att ge målgrupperna en ökad kunskap, ökad medvetenheten, arrangera workshops på olika teman som klimat och hiv/aids samt olika kapacitetstärkande insatser till de deltagande facken och utbilda utbildare, kommer förändringar att ske.

Facken kan bli mer självständiga och demokratiska, de kan rekrytera fler medlemmar och därmed kunna driva frågor samt teckna kollektivavtal kring skäliga arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö, stoppa sexuella trakasserier och hiv/aids samt bekämpa användningen av bekämpningsmedel i jordbruket.

Resultaten av detta projekt kommer inte bara facken tillgodo utan också det civila samhället, arbetsmarknaden som helhet, barn som jobbar med farligt arbete inom jordbruket och livsmedelsindustrin, konsumentföreningar samt medborgare. Myndigheter och politiska institutioner kommer också att vara berörda av detta projekt. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Fler kvinnor deltar i projektaktiviteterna, i genomsnitt 40 procent och av fackens ledare är 27 procent kvinnor. Efter press från fackföreningarna ratificerade Niger ILO-konvention 183 under 2019.

I Benin rekryterades 934 kvinnor under perioden och hade lika antal män och kvinnor i alla aktivister. Under perioden fick 760 personer utbildning i hiv och aids.

I Niger pågick studiecirklar på 15 arbetsplatser. I Senegal, inrättades två hiv-aids kommittéer på två hotell.

I Benin arrangerades kampanjer där fler än 1 200 arbetare ökade sin kunskap om hiv och aids.

I Côte d’Ivoire, fokuserade facken på att sprida kunskap om tre pandemierna (hiv, malaria och tuberkulos) och arbetare vid 20 företag besöktes.

I Togo lyckades facket förhandla om permanenta anställnings kontrakt för tio truckförare vid Lomé Brewery.

I Senegal fick 584 fackliga ledare, varav 201 kvinnor, utbildning i kommunikation, ledarskap och förhandlingsteknik samt grunderna i internationell arbetsrätt.

I Senegal skapades en kravlista efter workshopen för arbetare vid Brioche Dorée och Nestlé Senegal och då facket la fram den för arbetsgivaren blev det en överenskommelse om ökade löner.

Anställda på Nestlé Senegal, Grands Moulins i Dakar och Brasseries d’Afrique de l’Ouest fick permanenta kontrakt vilket skapar en ökad trygghet för arbetarna. Förbundet vid Grands Moulins lyckades förhandla fram ett årligt utbildningsprogram (730 timmar för 306 personer) och en ökning av bonusen vid prestation med 3,5 procent.

I Togo bildades två nya fackföreningar: en för grönsakstillverkare och en för hushållsarbetare. Under året stängde företaget FAN MILK och facket förhandlade fram en uppsägningsplan som gav betald ålderspensionsavgift (för 14 anställda nära pensionsåldern), en anställd omskolad; en anställd omplacerades till annan arbetsplats.

I Burkina Faso, lyckades facket SYNATRAG öka antalet motorcyklar som medlemmar kan använda i kampanjer och därmed övervaka användningen av bekämpningsmedel. Dessutom erhöll medlemmarna en bonus på 300 000 CFA för arbete som kräver resor.

I Côte d’Ivoire, förhandlade facket CIAGHCI-Dignité fram en höjning av minimilönen för tonfisk- och hotellsektorn med 6 procent. Efter utbildningar, lyckades facket på SACOs chokladfabrik förhandla, om att då anställda avgår med pension så får de en bil av företaget.

IUFs framtagna rapportmall för arbetsolyckor och sjukdom används nu av alla förbunden. De 596 fackliga företrädarna och medlemmarna i hälso- och säkerhetskommittéerna, av vilka 225 är kvinnor, kan nu stödja arbetare vid olycka eller sjukdom på jobbet. Detta som ett resultat av utbildningen i hur en gör.

I Senegal, skapades tre nya hälso- och säkerhetskommittéer och fem förebyggande planer har upprättats. Under året minskade antalet olyckor på två av dessa fabriker med 20 procent och 45 procent.

Projektets länder förblir bland världens fattigaste länder. Till exempel lever 41,5 procent av befolkningen i Niger och 38 procent av befolkningen i Senegal under den extrema fattigdomsgränsen. Arbetskraften är koncentrerad på landsbygden. De stora problemen är fortfarande mat och sysselsättning, särskilt bland ungdomar och kvinnor.

Osäkerheten i Mali, Niger och Burkina Faso blev mer akut efter en ökning av terrorhotet, som fortfarande överlappar konflikter mellan kommunala, land- och narkotikahandeln. I december 2019 dödades 71 nigerianska soldater på gränsen till Mali. Burkina förlorade 24 soldater i augusti när terrorister attackerade en bas nära den maliska gränsen. I Mali dödades mer än 140 soldater i en serie blodiga attacker under hösten. I Côte d’Ivoire är den sociala och politiska situationen svår och befolkningen är rädd för att ytterligare ett inbördeskrig ska få fart. Förbud mot möten är allt vanligare.

I Togo fortsätter den politiska krisen och i Benin börjar landet reformera det politiska partisystemet. Trots en viss manipulering är Benin, tillsammans med Senegal, de enda länderna som upplevt en period av relativ lugn på den politiska fronten. Den så kallade Senegal-planen, som har gynnat flera sektorer inklusive trädgårdsmarknad och bearbetning av jordbruksprodukter handlar om att förbättra hanteringen av sitt vattenförsörjningssystem bidrar positivt till landets utveckling.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60417
Mer info

Det svenska fackliga förbundet Hotell och restaurangfacket, HRF tillsammans med IUF, (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IUF Afrika och tre fackliga samarbetspartners i länderna Kenya, Uganda and Tanzania ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Detta projekt fortsätter från år 2018 och syftar till att stärka de förbund som organiserar personal inom hotellsektorn så de ska bli bättre på att ta tillvara arbetarnas intressen. Redan nu har det gett resultat då facket i Tanzania har slutit ett antal nya avtal, fått fem nya branscher och fem nya kvinnokommittéer.

Sexuella trakasserier är fortfarande ett stort hot mot produktivitet och det mentala välbefinnandet för arbetarna i sektorn. I de flesta länder finns det en lag om sexuella trakasserier men det finns ingen rapporteringsmekanism. Genom projektet insåg fackföreningar att de måste fylla detta gap och de fortsätter att jobba med den frågan under nästa period.

Tack vare utbildningar i fackligt ledarskap kunde många fackföreningar förhandla fram nya kollektivavtal och satsning framöver kommer att ge fler och bättre avtal.

Projektet kommer också ge stöd till att påverka klimatförändringarna, outsourcing av hotell och att rekrytera nya medlemmar med tonvikt på kvinnor och unga. Just kvinnors arbetsvillkor ska beaktas och policy för diskriminerade grupper samt sexuella trakasserier ska utvecklas och omfattas av kollektivavtal.

Även arbetsmiljöfrågorna kommer att stärkas genom utbildningar. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektet egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Efter flera kampanjer, som en del av projektet, har IUF tecknat ett globalt ramavtal med hotellkedjan Melia och det var det första globala avtalet inom hotellsektorn. Den globala kampanjen fortsätter för att påverka hotellkedjan Marriott att sluta trakassera kvinnor.

Fler medlemmar har rekryterats i de fack som deltar i projektet. Exempelvis i Indonesien, där federationen FSPM fick ytterligare 551 medlemmar på sju hotell och har nu totalt 7. 450 medlemmar. FSPM ökade också antalet medlemmar inom företaget Pizza Hut från 98 i januari till 489. 107 anställda på Faisalabad i Pakistan har gått med i facket PHRCTCAWF. Cirka 120 anställda på små hotell och restauranger i Pakistan bildade en kommitté för att bli en facklig organisation. 25 arbetare från W Marriot på Maldiverna gick med i facket TEAM och TEAM blev erkänd som facklig organisation av regeringen. Facket deltar nu i tre-parts-dialogen för en nationell minimilön för alla hotellarbetare. Fyra nya Marriot-fackföreningar bildades i Indien. Facket NHW i Kambodja ökade medlemskapet från 3500 år 2018 till 4414 år2019, vilket är 50 procent av den totala arbetskraften. Fler nya kollektivavtal har tecknats av de hotellförbund som deltar i projektet och exempelvis gynnades 1 060 arbetare av de förbättrade villkoren som facket SPM Grand Hyatt på Bali förhandlade fram.

187 deltagare från 85 fackliga organisatorer länderna Myanmar, Kambodja, Indien, Pakistan och Indonesien är nu utbildade i förhandlingsteknik. Facket National Union of Hospitality, Catering and Tourism Industries Employees (NUHCTIE), tecknade framgångsrikt ett kollektivavtal för medlemmar anställda på hotellen Accor och Marriott på Fiji. I Indien anslöt sig fyra nya fackföreningar till federationen HEFOI Taj Hotel Union Network, vilket stärker federationens ställning gentemot företaget. Quetta Serena Labour Union undertecknade ett nytt avtal med 14 procents % löneökning.

Alla dessa framgångar var resultat av att fackliga ledare fått utbildning genom projektet. I en av provinserna i Pakistan lyckades facket på Serena Hotel förhandla bort rumskvoten för Hushållerskor. Tidigare städade tio hushållerskor 50 rum. Efter förhandlingen är det antalet rum som kan rengöras på 8 timmar. "Jag är väldigt glad att facket förhandlade och avskaffade rumskvoten. Jag känner nu att arbetstryck har lättat. Tidigare var det 12 rum per skift och de flesta gästerna var ofta sena och så jag fick arbeta längre tid. Nu är jag avslappnad och kan gå hem till min familj omedelbart efter arbetstid "- Umair Rahim, hushållerska sen åtta år.

Fler kvinnor deltar och blir aktiva inom facken. Exempelvis valdes kvinnor till presidentposter för fackföreningarna vid Marriot's Le Meridien och Club Med. I Indonesien blev tre kvinnor valda till presidentposten i sina hotellfack.

Det ansvarsfulla, etiska och hållbara (RES) turisminitiativet för IUF Asien/Stillahavsområdet fortsätter att öka medvetenheten om vikten av miljömässig hållbarhet som en integrerad del av hållbar turism, tillsammans med hållbara jobb. I Phuket, Thailand, fortsätter facket FHSL sitt samarbete med hotellorter och lokala myndigheter för att bland annat städa stränder. Dessutom tog FHSL upp frågan om matavfall på hotell som en fråga under 2019. På Naga World Hotel Casino i Kambodja kampanjar facket NHW med krav på att förbjuda rökning.

Till projektsidan