Foto: Carina SöderbjörnAnställda inom den offentliga sektorn i Chile har inte rätt att teckna kollektivavtal eller förhandla kollektivt. Men 15 fackförbund lyckades skapa en lucka i reglerna så att de kan lägga fram sina lönekrav till regeringen. Dock har det inte skett någon löneökning på flera år, och 2016 gick 750 000 offentliganställda därför ut i generalstrejk.

Social trygghet och utveckling för alla

Ska ett land utrota fattigdomen på bred front behövs sociala trygghetssystem och offentliga institutioner som kan leverera tjänster till alla sina medborgare. Utbildning för alla, vatten- och sanitetstjänster, sjukvård, transport och infrastruktur, oberoende media och rättsväsende är alla på olika sätt nödvändiga för att minska ett lands inkomstklyftor och fattigdom.

Frihandelsavtal och massiv skatteflykt genom multinationella företag undergräver staters möjlighet till en stabil inkomst och återinvesteringar inom den offentliga sektorn. Det har också påverkat utvecklingen av lönerna för de anställda. Över hela världen är branschens anställda fler kvinnor än män och lönerna släpar därför redan efter.

Detta är viktiga frågor för våra samarbetspartners i de gobala facken. Till exempel bedriver det globala facket för offentliganställda PSI och deras medlemsförbund ett omfattande påverkansarbete för att stater ska utveckla sociala trygghetsstem för alla, mot privatiseringar av vatten och andra grundläggande naturtillgångar, för transparens och mot korruption,samt för att öka lönerna inom hela den offentliga sektorn.

Andra exempel är den internationella journalistfederationen IFJ:s stöd till fängslade journalister i länder där yttrandefriheten kränks och lärarnas internationella fackliga organisation EI:s kampanjer mot barnarbete och för gratis utbildning till alla.