Foto: IFS
2011-06-17

Hembiträden erkänns genom ny konvention

Det dröjde till år 2011, men nu ska även hushållsanställda få rätt till reglerade arbetsförhållanden och lön på landets miniminivå. Den 16 juni antog ILO:s arbetskonferens en internationell konvention med det innehållet.

Beslutet ger ett grundläggande arbetsrättsligt skydd till hundra miljoner hushållsanställda. 83 procent av dem är kvinnor och en stor andel är migrantarbetare.

- Ett historiskt beslut som lyfter fram en hel yrkesgrupp ur skuggorna.

Så kommenterar Marieke Koning, jämställdhetsexpert på Världsfacket IFS, den nya konventionen. I en intervju på organisationens hemsida menar hon att det största steget är just att hembiträden nu jämställs med andra yrken och anställningar. Hittills har de betraktats som en del av den informella ekonomin.

Konventionen är också en markering för en osynliggjord yrkesgrupp där de flesta är kvinnor. Konventionen slår fast hushållsarbetarnas rätt till:

  • att gå med i fackföreningar och att förhandla för bättre villkor. Det är fortfarande förbjudet i många länder
  • likabehandling jämfört med andra yrkesgrupper.  Det ger hushållsanställda rätt till begränsningar i arbetstiden och rätt till minimilön
  • en ledig dag per vecka
  • mödraledighet

Konventionen säger också att lönen inte får inkludera saker som inköp och tvätt av uniform eller avgifter till agenter och rekryterare. Migrantarbetare ska få ett skriftligt kontrakt och själva kunna bestämma när de vill sluta sin anställning. De ska också garanteras rätt att lämna arbetsplatsen under sin ledighet och ska få behålla sina pass i mottagarlandet.

Nu väntar en kampanj för att få ländernas regeringar att ratificera konventionen, för först då börjar den gälla. Hoppfullt är att länder som Indien, Tanzania och Filippinerna redan gjort anpassningar i sin arbetsmarknadslagstiftning för den nya ILO- konventionen, säger Marieke Koning.

Den svenska regeringen välkomnar konventionen och påpekar att hushållsanställda globalt fortfarande är överarbetade, underbetalda och oskyddade.

Den nya internationella konventionen heter Convention on Domestic Workers (2011) och får nummer 189. ILO antog också en kompletterande rekommendation som får nummer 201 i ILO:s regelsystem.