2005-09-26

Hembiträden i Mexiko anmäler inte övergrepp

Enligt inhemsk lag ska Mexikos 1,5 miljoner hembiträden ha rätt till anständiga löner och god hälsovård. Landets nationella kvinnoinstitutet hävdar dock att det är ytterst ovanligt att arbetsgivarna lever upp till dessa krav.

Enligt institutet är nästan alla som arbetar som hembiträden flickor eller kvinnor, de flesta kommer från landets fattigaste delar. Många hembiträden exploateras ekonomiskt. Det är också vanligt med misshandel och sexuella trakasserier. Trots detta mottog det mexikanska kontor som har hand om anmälningar mot arbetsgivare som missköter sig endast 435 anmälningar från hembiträden mellan 2002 och 2004. Det är en låg siffra jämfört med andra yrkesgrupper.

Den troliga förklaringen till det låga antalet anmälningar är att hembiträdena inte har för vana att göra anmälningar när de utsätts för dålig behandling. Även FN-organet ILO har granskat hembiträdenas villkor i regionen. I en studie hävdar ILO att det finns minst två miljoner flickor i Latinamerika som arbetar som hembiträden. ILO visar att hembiträden ofta diskrimineras och utsätts för förnedrande behandling.

Källa: IPS.