2010-03-13

Heldagsseminarium: Om Gaza och folkrätten

Heldagsseminarium om den israeliska invasionen av Gaza. Ögonvittnesskildringar och diskussioner kring den rapport om krigsförbrytelser som utfördes av Richard Goldstone på FN:s uppdrag. De norska läkarna Mads Gilbert och Erik Fosse berättar om hur de inne i Gaza upplevde invasionen. Journalisten Lotta Schüllerqvist var en av de första reportrarna som kom in i Gaza efter kriget. Hon har nyligen besökt världens största utomhusfängelse och berättar om hur kriget och blockaden krossade infrastrukturen, slog sönder vattentillgången och fortfarande gör det. Henning Mankell m. fl om sin syn på Goldstonerapporten.

Tid och plats: Kl 09.00-16.00, ABF-huset.

Arrangör: ABF Stockholm, Arbetsgruppen för appellen om Gaza, Judar för israelisk-palestinsk fred, Ordfront, Palestinagrupperna m.fl.