2016-05-24

Hbtq - en självklar del av ett schyst arbetsliv

Vi tar nu ett viktigt steg framåt för allas lika rätt till en god arbetsmiljö. Vår hbtq-certifiering visar styrkan i att vara öppen och fri. Det är en med stolthet vi regnbågsmärker Union to Union, skriver Kristina Henschen.

Som vi har kämpat för att komma hit.

Under ett helt år har vi utbildat oss och diskuterat, vridit och vänt på våra egna normer och perspektiv. Med darrande händer har vi också genomfört det där stora slutprovet. Och…puh!...det gick bra och vi har blivit så mycket rikare på kuppen. En rikedom i erfarenhet, kunskap och information som fått oss att växa.

Det är därför med stolthet som vi idag regnbågscertifierar oss i hbtq, vilket står för homo- bi- trans- och queerpersoner. Det är en regnbågsmärkning som visar att vi tar dessa frågor på allvar och del av vår långsiktiga vision för vår verksamhet. Vi är inte ensamma att kämpa för detta.

Runt om i världen kämpar globala fackliga organisationer sida vid sida med nätverk och allianser kring just dessa regnbågsfrågor. Det globala lantarbetarfacket IUF påverkar genom hbtq-kampanjer och slåss för acceptans, mot stigma och diskriminering i lagstiftning genom tillgången till trepartsinstitutioner för social dialog i södra Afrika.

I Latinamerika och Karibien har det globala facket PSI, som organiserar offentliganställda, inrättat en särskild kommitté som jobbar regionalt med hbtq-frågor. Det globala facket EI har antagit en resolution kring hbtq-rättigheter där det fastslås att EI och alla dess medlemsförbund världen över ska jobba för mänskliga rättigheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns också mycket viktigt arbete som bygger på att alla rätt till en god arbetsmiljö.

Motvinden är stark, visar FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO, i en kartläggning. Runtom i världen utstår hbtq-personer dagligen grova kränkningar. Diskriminering och trakasserier är vanligt förekommande och skyddande lagstiftning saknas ofta eller tillämpas inte. Människor utestängs från arbetsmarknaden bara för att de inte upplevs följa normen. Ofta börjar diskrimineringen tidigt, redan i utbildningssystemet, vilket får konsekvenser för möjligheter senare i arbetslivet.

Transpersoner diskrimineras värst och i många fall utestängs de helt från den formella arbetsmarknaden. Möjligheten att försörja sig själv och sin familj är därmed små och ett liv i utanförskap och fattigdom blir alltför ofta fallet. Hbtq-frågor handlar både om mänskliga rättigheter och om god arbetsmiljö.  

Vi som svensk och internationell fackföreningsrörelse måste därför fortsätta agera mer för allas rätt till en god arbetsmiljö, exempelvis genom att skaffa oss bättre kunskap och utveckla våra egna verktyg.

Union to Union tycker vi det är bäst att börja med att gräva där vi själva står, att titta på vårt eget arbete och vår egen arbetsmiljö. Därför är vi så glada och stolta att bli del av den globala regnbågsfamiljen och stå upp för allas lika rätt till en god arbetsmiljö.