Handelsanställdas förbund

Handelsanställdas förbund är fackförbundet för de som jobbar inom handeln. Medlemmar är allt från butiksbiträden, säljare, lagerarbetare och frisörer. De har över 155 000 medlemmar och en stor andel är unga och kvinnor. Handels är ett LO-förbund.

Handels är del av den globala fackliga rörelsen

Handels är medlem i det globala service- och tjänstemannafacket UNI global Union som arbetar globalt för att bevaka och försvara mänskliga och fackliga rättigheter, sluta globala ramavtal med multinationella företag och medverka i och koordinera fackligt utvecklingssamarbete. UNI Global Union representerar mer än 20 miljoner arbetstagare från över 150 länder.

Handels har ett lång tradition av att stötta kollegor i andra länder och har flera utvecklingssamarbeten som finansieras med stöd från Union to Union. Projekten sker i samarbete med UNI Global Union och du kan läsa mer om dem nedan. Handels har också ett informationsprojekt som syftar till att skapa engagemang och försåelse för det fackliga utvecklingssamarbetet hos medlemmar och hos allmänheten i Sverige. Lokala avdelningar i Handels är också välkomna att söka bidrag hos Union to Union om man är intresserad av att sprida kunskap om det globala fackliga arbetet.

Lär dig mer

Läs mer om Handels internationella arbete på deras hemsida. Under hashtaggen #Handels samlar vi alla artiklar på Union to Unions hemsida som handlar om Handels internationella verksamhet. Lär dig mer om hur fackens internationella engagemang går till, varför det behövs och vad det leder till i Union to Unions skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Handels projekt är Catarina Silveira. Här hittar du kontaktuppgifter. För kontaktuppgifter till internationell sekreterare på förbundet hänvisar vi till deras hemsida.

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Handelsanställdas förbund
Nummer:
60311
Mer info

Handels tillsammans med UNI driver ett multilateralt projekt inom detaljhandeln i olika länder i södra Afrika sedan 2014 som uppvisar goda resultat med självständiga fack i både Malawi och Lesotho. Fokus under perioden 2018–22 ligger på kedjorna Shoprite, Pick n Pay, Walmart, Nakumatt och Choppies i Botswana, Kenya, Swaziland och Zimbabwe.

Projektet syftar till att skapa sunda arbetsmarknadsrelationer baserade på samarbete mellan fackföreningar och företag i regionen. Insatsen är helt i linje med Sidas CSO strategi då målet är att stärka kapaciteten hos facken och dess medlemmar att utkräva sina rättigheter gentemot ansvarsbärarna och påverka sina livsvillkor.

Vidare bidrar projektet till ökad samverkan och att utveckla mekanismer för organisering och förhandling mellan facken, näringsliv och statliga aktörer. Insatsen är relevant gentemot Agenda 2030 särskilt mål 8 och Decent Work Agendan då den bidrar till att garantera rättigheter i arbetslivet, ett utökat socialt skydd och främja den sociala dialogen.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Unionen, Handelsanställdas förbund
Land:
Nummer:
60317
Mer info

Handels och Unionen stödjer tillsammans med UNI Apro och UNI Malaysia Labour Centre (MLC) ett utfasningsprojekt inom handelssektorn i Malaysia under 2018-19. Målet är att stärka deltagande fackförbunds kapacitet att driva verksamheten på egna ben baserat på medlemsavgifter, ett solitt förvaltnings- och bokföringssystem och förmåga att bedriva regelbundna aktiviteter för medlemmar och kommunikation om fackets mål och uppdrag och bevaka medlemmarnas intressen. Projektet har ett starkt jämställdhetsmål att öka andelen kvinnor som medlemmar och i beslutsfattande positioner och att jämställdhetsperspektiv är integrerade i facken strategier.
Stödet till facklig organisering och rättigheter med UNI Commerce partners i Malaysia har pågått under många år och gett positiva resultat i nya fackföreningar och kollektivavtal. Tillväxten inom handelssektorn i Malaysia är enorm och förväntas öka under kommande år. Endast 7 procent av 13 miljoner arbetstagare inom sektorn är fackligt organiserade och få känner till sina fackliga rättigheter. Majoriteten av de anställda inom sektorn är kvinnor Den höga personalomsättningen försvårar en stabil facklig medlemsbas och möjligheter till social dialog minskar därmed. Medlemmar inom UNI MLC arbetar för att för att säkra social dialog och anständiga arbetsvillkor. De multinationella företagen vill dock ha full frihet att bestämma sin affärs- och sysselsättningspolitik och motarbetar fackligt arbete. Många fackliga ledare har blivit avskedade vilket skapar en rädsla bland anställda att organisera sig. Insatsen syftar att bibehålla uppnådda fackliga framgångar, stärka federationen UNICOM:s arbete och att organisera anställda, utbilda fackliga ledare och aktivister vid IKANO, H & M AEON, Robinson, Tesco och Isetan i syfte att ge dem kunskap och röst att säkerställa de fackliga rättigheterna genom schyssta kollektivavtal inom sektorn.

Till projektsidan