2002-05-08

Hårdare kontroll av tortyr

FN:s människorättskommission har fattat beslut om att oberoende experter ska kunna genomföra oannonserade besök för att kontrollera om det förekommer tortyr i fängelser och polishäkten. För att beslutet ska träda i kraft måste det dock bekräftas av FN:s generalförsamling och ratificeras av minst 20 länder. Beslutet i kommittén var dock inte enhälligt. Tio länder röstade emot, däribland Kuba, Kina, Libyen, Saudiarabien och Sydkorea. Även USA, som har observatörsstatus i kommittén, motsatte sig förslaget.