Guinea-Bissau

Guinea-Bissau uppnådde sin självständighet 1974 efter ett långt befrielsekrig mot Portugal. Under 90-talet har ett fungerande flerpartisystem införts. Landet är ett av världens 20 fattigaste. Det finns en facklig centralorganisation i landet UNTGB. Organisationen är ansluten till Internationella fackliga samorganisationen, IFS.

Arbetsmarknad: 

Guinea-Bissau är ett av världens 20 fattigaste länder. Ekonomin bygger främst på jordbruk och över 80 procent av befolkningen är bönder. Jordbruket är starkt koncentrerat till några få grödor, framför allt ris, jord och cashewnötter. Ekonomin har succesivt öppnats upp för privata initiativ och utländska investeringar. Kina och Angola har till stor del ersatt EU som finansiärer.

Guinea Bissaus stora roll i narkotikahandeln mellan Sydamerika och Europa vilket är en källa till konflikter både inom landet och internationellt.

Den fackliga situationen: 

Fackets situation är svår och fackliga rättigheter kränks ofta. 2014, 2015 och 2016 har flera stora strejker genomförts av bl.a. bland lärare, sjukvårdspersonal och statstjänstemän. Strejkerna har delvis politiskt grundade.

Trots att landet ratificerat ILOs konventioner mot barnarbete är det mycket omfattande.   

Fackliga organisationer: 

Före självständigheten verkade den fackliga organisationen União National dos Trabalhadores de Guiné Bissau, UNTGB, från exilen i Senegal och samverkade med en befrielserörelse i opposition till den som slutligen fick makten. UNTGB hamnade i en politiskt utsatt position. Några av de fackliga ledare som återvände till landet försvann under ouppklarade omständigheter. Andra blev avsatta efter politiska påtryckningar från den nya regeringen.

Steg för steg ändrade dock UNTGB sin politiska framtoning och relationen till regeringen blev successivt bättre. Under senare år har dock det fackliga ledarskiktet betonat sin självständighet. Fortfarande är UNTGB med 50 000 medlemmar landets enda fackliga centralorganisation. 15 av total 21 förbund är anslutna. UNTGB är anslutet till IFS. I Portugal finns även en facklig exilorganisation som vill ha stöd för att återvända hem till Guinea-Bissau.