Guide för rättvis handel

Denna skrift tar upp hur vi som medborgare, fackförbundsaktiva och konsumenter kan agera för att bidra till rättvis handel och att de globala målen uppfylls. Tillgänglighetsanpassat.

Denna skrift tar upp hur vi som medborgare, fackförbundsaktiva och konsumenter kan agera för att bidra till rättvis handel och att de globala hållbarhetsmålen uppfylls. På ett lättbegripligt sätt tar den upp hur internationella regelverk, hållbart företagande och globala ramavtal fungerar. Genom verkliga exempel beskrivs hur vi kan påverka som enskilda personer och tillsammans med andra, genom schyst konsumtion, upphandling, påverkan och engagemang. Utmärkt material för utbildning, studiecirklar och egen fortbildning.

Skriften finns som tillgänglighetsanpassad PDF. Det innebär att den kan bli uppläst på skärmläsare och punktskrift så att personer med olika funktionsnedsättningar kan ta del av skriften. Denna skrift är uppdaterades under 2019 och kom ut i tryck januari 2020.