GS

Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, GS, organiserar ca 50 000 medlemmar på företag inom bland annat skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Förbundets bildades 2009 efter en utredning om att slå samman två tidigare förbund. GS är ett LO-förbund.

GS är del av den globala fackliga rörelsen

GS är medlem i två globala fack; BWI och UNI Global Union.

Det globala bygg och träfacket BWI (Building and Wood Workers International), är en global sammanslutning av fackförbund inom bygg och träbranschen. De har 334 fackliga medlemsorganisationer från 130 länder som tillsammans representerar omkring 12 miljoner arbetstagare. GS ordförande Per-Olof Sjöö är även ordförande för BWI.

UNI Global Union är det globala facket för tjänstesektorn. De representerar mer än 20 miljoner arbetstagare i 150 länder och medlemmar är fackförbund som organiserar ett stort spektra av yrkeskategorier, allt från grafik, media och kommunikation till logistik, skönhetsindustrin och handel.

GS har utvecklingssamarbete i samarbete med både BWI och UNI Global Union och stöttar genom dessa sina kollegor i länder med utbredd fattigdom. Projekten finansieras till största delen genom skattemedel och kanaliseras via Union to Union.

GS övergripande målsättning med det internationella solidaritetsarbetet är att stödja medlemsvärvning och organisationsuppbyggnad för fler jämställda och oberoende fackliga organisationer i utvecklingsländer. Detta fackliga åtagande har solidaritet som ledstjärna.

Lär dig mer

Läs mer om GS internationella samarbeten på deras hemsida. Under hashtaggen #GS samlar vi alla artiklar på Union to Unions hemsida som handlar om GS.

Lär dig mer om hur fackens internationella engagemang fungerar i vår skrift Facket gör världen bättre.

De handläggare på Union to Union som har ansvar för GS projekt är Carina Söderbjörn och Catarina Silveira. Här hittar du kontaktuppgifter. För kontaktuppgifter till internationell sekreterare på förbundet hänvisar vi till deras hemsida.

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, GS, Målareförbundet, Elektrikerna
Nummer:
60255
Mer info

BWI företräder en sektor som är hårt ansatt av multinationella företag som ser vinst som sitt enda syfte. Sektorn är väldigt mansdominerad och har en hög andel migrantarbetare. Osäkra anställningar och direkt livsfarliga arbetsförhållanden är vanligt och en allt mer globaliserad marknad gör det svårt för arbetare inom sektorn att organisera sig och utkräva sina rättigheter.

Programmet är uppbyggt av fyra regionala projekt i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa/Centralasien, och bygger vidare på de rekommendationer som framkom i utvärderingarna som gjordes 2016/2017. Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan syftar programmet till att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
GS
Nummer:
60300
Mer info

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Global Union Asia Pacific Regional Organisation (UNI APRO) och 6 samarbetspartners i Indonesien, Malasien och Thailand genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt under 2014-2016 samt 2017. De nya och existerande fackföreningarna i regionen behöver förbättra sin planering, organiserings- och förhandlingskapacitet samt utbyte av information och öka sitt deltagande i multinationella globala fackliga nätverk. För att uppnå detta, utbildningar av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa och säkerhet, och kollektivavtal kommer att genomföras. Projektet har även en ökad fokus på jämställdhet jämfört med den tidigare projektperioden genom att sätta ett tydligt jämställdhetsmål om ökat antal kvinnor i beslutsfattande ställning inom fackföreningar. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
GS
Nummer:
60314
Mer info

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Americas Global Union och 6 samarbetspartners i Brasilien, Venezuela, Colombia, Peru och Mexiko genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt under 2014-2016 samt 2017. Den grafiska sektorn och förpackningsindustrin fortsätter att förändras i en snabb takt med digitaliseringen och ökad e-handel och service. Förändringen kräver evidensbaserade anpassningsstrategier för facken för att de skulle förbli relevanta för sin medlemskapsbas.

Den sociopolitiska och ekonomiska utvecklingen i regionen under de senaste åren karakteriseras av tillbakagång vad gäller demokrati och facklig-vänlig politik samt stagnation vad gäller tillväxt. Detta har krävt av facket att vara alert och använda de globala fackets möjligheter till påverkan. UNI grafiska och förpackningsbransch har uppnått signifikanta framgångar i att konsolidera den fackliga rörelsen, anpassa till förändringar som skapas av den tekniska utvecklingen och skiftande ägarstrukturer (multinationella koncern och deras ombildningar). Facket i regionen har fortsätt upprätthålla den sociala dialogen i sina länder (mellan regeringen, facket och arbetsgivare) samt sluta ramavtal med nyckelföretag som Kimberly Clark.

Under den nya projektperioden kommer partners fortsätta med att fördjupa sin tillväxtstrategi och ökning av organiseringsgrad, stärkande av individuella förbund och deras nätverk som förändringsaktörer vad gäller anständiga arbetsvillkor, kollektivavtal och implementering av globala avtal med multinationella företag. Detta kommer att uppnås genom årlig kartläggning av förändringar i sektorn och förändring i arbetarprofiler; utbildning av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa och säkerhet, och kollektivavtal. De stärkta fackföreningarna kommer i sin tur att förbättra sin kapacitet att nätverka för att mer effektivt påverka de multinationella företagen i sina länder samt att bli bättre på att informera det bredare samhället om fackets arbete och betydelse för samhällsutveckling. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Till projektsidan