2005-03-11

Grov exploatering inom bomullsindustrin i Centralasien

Arbetsvillkoren inom bomullsindustrin i Centralasien är medeltida. Exploateringen av arbetskraften är ohygglig med låga löner, långa arbetsdagar och dålig arbetsmiljö. En direkt konsekvens av arbetsvillkoren är ekonomisk stagnation och omfattande miljöförstöring.

Detta framkommer av en ny rapport från International Crisis Group, ICG. I rapporten kritiseras även de västerländska företag som köper bomull från regionen. Enligt ICG bidrar handeln till att upprätthålla utsugningen av fattiga arbetare.

ICG hävdar vidare att tvångsarbete och barnarbete är mycket vanligt. De diktatoriska politiska systemen i länderna gör att industrin kan flytta runt arbetskraft utan stora kostnader och utan att riskera fackliga protester. ICG beskriver Uzbekistan och Turkmenistan som två av världens mest repressiva stater.

Källa: IPS.