2019-02-05

Globalt arbete viktigt för medlemmar på hemmaplan

Hotell- och restaurangfacket i Sverige stöttar hotell- och restauranganställda i tre världsdelar. I Thailand har det bidragit till det första kollektivavtalet för snabbmatsrestauranger.

Otrygga anställningar, sexuella trakasserier och låga löner. Så ser det ut för många i hotell- och restaurangbranschen världen över.
– Vi har precis samma problematik här som där och vår bransch blir allt mer globaliserad, säger Pim van Dorpel, vice ordförande i HRF och ansvarig för förbundets internationella arbete, och fortsätter:

– Vårt engagemang i andra delar av världen handlar så klart om solidaritet med våra kamrater där. Men det går mer och mer åt båda håll. Vi har mycket att lära av de nybildade facken som vi samarbetar med. De är till exempel väldigt bra på att värva medlemmar och det kan vi inspireras av.

Att branschen blir allt mer globaliserad gör också att dåliga villkor riskerar att sprida sig. Därför är det internationella engagemanget till nytta även för medlemmarna på hemmaplan.
– Idén att angripa facken är global. Om de fackliga i andra länder kämpar för schysta villkor påverkar det oss också. Företagen flyttar kanske mellan Sverige och Thailand och då är det viktigt att det finns starka kollektivavtal och rätt att organisera sig på båda håll. Vi har ju den rätten, men inget är hugget i sten.

Internationell bransch

För Pim van Dorpel och HRF är det självklart att facket ska engagera sig globalt.
– I vår bransch blir det extra tydligt, eftersom den är så internationell. Många av våra medlemmar har egen erfarenhet av branschen i sina hemländer. Det blir naturligt att prata om de här frågorna på medlemsmöten till exempel.

De fackliga biståndsprojekten har lite olika inriktning. I Afrika, där HRF varit engagerat länge, är kvinnorna i fokus.
– Vi snabbar på processen med jämställdhet i facken med krav på att minst 30 procent av dem som exempelvis går en facklig utbildning måste vara kvinnor. Det är nödvändigt, annars skulle det bara komma män. Vi stöttar också kvinnokommittéer och för upp frågan om sexuella trakasserier på bordet. Det är ett utbrett problem, till exempel för hotellstäderskor i Tanzania.

Risfond i stället för strejkkassa

Även i Sydamerika är det fokus på kvinnor och jämställdhet. I projekten som förbundet samarbetar med i Asien handlar det istället mer om att stötta hotell- och restauranganställda i att bygga upp facket från grunden. I Burma/Myanmar har regeringen delvis öppnat upp för både turism och fackliga rättigheter. Men läget är ändå tufft, berättar Pim van Dorpel:

– En hotellanställd blev avskedad för att han jobbade fackligt. Då kunde vi i HRF, tillsammans med den globala fackfederationen IUF, trycka på internationellt så att han till slut fick jobbet tillbaka. Det är så imponerande att se, facket växer och har ett kontor där de kan ha medlemsmöten. Samtidigt är det hård press på de fackliga och det har varit nya avskedanden. De har ingen strejkkassa, men en risfond, som vi i HRF har skänkt pengar till.

– En annan facklig framgång, som Pim van Dorpel gärna vill framhålla, är att det numera finns ett kollektivavtal på snabbmatskedjan KFC i grannlandet Thailand. Det första någonsin, och det är HRF:s fackliga samarbetspartner som har förhandlat fram det.

– Det ger i alla fall en minimilön på 320 bhat om dagen, ungefär 100 svenska kronor. Både McDonald’s och Burger King har följt efter, så numera är det standard i Thailand.

Läs Apantree Charoensak, ordförande i fackklubben på KFC berätta mer om kampen för kollektivavtalet på KFC här.

Nithiruj Treewatcharawichien och Apantree Charoensak, KFC Thailand
Nithiruj Treewatcharawichien och Apantree Charoensak, KFC Thailand

Text: Anna Hjorth
Foto: Stefan Nilsson

Fakta HRF:

  • Hotell- och restaurangfacket, HRF.
  • Ungefär 30 000 medlemmar i Sverige.
  • Organiserar bland annat kockar, hotellstädare, servitriser och restaurangbiträden.
  • Medlem i LO.
  • Ingår i den globala federationen IUF, som består av förbund inom turism, livsmedel och jordbruk.
  • Engagerat i biståndsprojekt i Östafrika, Sydamerika och Östasien.

Läs mer om Hotell- och restaurangfackets projekt här. Hotell- och restaurangfackets hemsida presenterar de också sitt internationella arbete.

”Tack vare solidariteten har jag haft kraft att fortsätta kämpa”

Läs om Apantree Charoensak, ordförande på fackklubben på KFC i Thailand, vilka samarbetar med HRF. Efter en lång kamp har de nu förhandlat fram ett historiskt kollektivavtal. Men Apantree har personligen fått betala dyrt: repressalier, kameraövervakning, uppsägning och sex års rättstvist. Men hon ger inte upp utan tar fighten för sina 2000 medlemmar.  

Läs Apantrees historia här.