Foto: Maja AaseSydafrikanska SAGA:s Gs. Carlynn de Waal-Smit, Teaterförbundets Ord. Simon Norrthon och SAGA:s Ord. Jack Devnarain under sitt besök i Sverige.
2018-10-30

Globala stödet ett fackligt trumfkort

Att skådespelare inte är en accepterad yrkeskategori i Sydafrika innebär konkreta problem, som att jobba och leva utan trygghet. Skådespelare är mer eller mindre rättslösa, berättar representanter från det sydafrikanska facket SAGA, på besök i Stockholm.

– Som skådespelare ses du som någon som inte kan få något annat jobb, att du inte är anställningsbar. Eller så är du bara en narcissist som drömmer om selfies på röda mattan, säger Jack Devnarain, ordförande i SAGA, South African Guild of Actors

I samband med besöket i Sverige, för att bland annat studera det fackliga arbetet för att stärka upphovsrätten, ordnande Teaterförbundet för scen och film ett frukostmöte i sina lokaler i Stockholm.

Läget liknar ”politisk fotboll”

Mötet handlade mycket om svårigheten för skådespelare i Sydafrika att över huvud taget bli accepterade som yrkesarbetande. Och om behovet av stöd och råd från andra fackförbund, genom det globala teaterfacket FIA.

– Situationen på arbetsmarknaden i Sydafrika är svår, med en mycket stor, informell sektor, säger Jack Devnarain. Samarbetet med Teaterförbundet och Union to Union är inte bara värdefullt och viktigt, det är helt avgörande. Vårt trumfkort är att vi vet att vi alltid kan lita på ert stöd.

Den fackliga situationen i Sydafrika är politiserad och komplicerad, och Jack Devnarain beskriver läget som ett slags ”politisk fotboll”. SAGA är inte heller ett fackförbund – inte ännu – utan en mindre sammanslutning, ett gille, med knappt 500 medlemmar. Hur många skådespelare det egentligen finns i Sydafrika är det ingen som riktigt vet, kanske runt 5 000 personer.

För små för kollektivavtal

En anledning till att SAGA är litet är enligt Jack Devnarain att så få har erfarenhet av vad fackligt medlemskap egentligen betyder, och gillets arbete handlar mycket om att skapa förutsättningar för bra arbetsförhållanden, sociala rättigheter och högre ersättningar.

– Vi har kommit fram till att vi idag är för små för att tro att en inriktning på kollektivavtal just nu är den bästa vägen för oss, säger Carlynn De Waal-Smit, förbundssekreterare i SAGA, och som därför lutar åt att ett fortsatt arbete för ändring av grundläggande lagar och förordningar är mer realistiskt och fruktbart.

”Rätten till mitt eget ansikte”

En stor, global fråga är upphovsrätten, alltså att produktionsbolag till exempel ska betala medverkande när en teateruppsättning filmatiseras eller visas i teve. SAGA konsulterar fackförbund och organisationer för att se vilken som är den mest effektiva vägen att gå.

– Vi har aldrig haft ett system för upphovsrätt i vårt land, vilket betyder att vi inte vet hur vi ska arbeta effektivt med frågan, förklarar Jack Devnarain. Vi har bestämt oss för att ta reda på fakta, ta stöd från experter och vara noga med alla detaljer för att kunna nå dit vi vill.

Jack Devnarain, som sedan många år jobbar med film och teve-serier, är ofta SAGA:s ansikte utåt och syns i en kampanj för upphovsrätt, ”rätten till mitt eget ansikte”: ”Det handlar om rättvisa. Det är inte rimligt att skådespelare i Sydafrikas film- och tevebransch nekas rätten till en inkomst.”

Sociala medier effektiv väg

Arbetet mot sexuella trakasserier är en annan stor fråga. SAGA använder gärna sociala medier för att nå ut och väcka engagemang.

– Vi går framåt för att vi har bestämt oss för att SAGA ska vara ett föredöme. Vi brukar säga att utmaningarna är mycket stora, men SAGA är större än vilken utmaning som helst, säger Jack Devnarain.

Text: Maja Aase