2019-04-04

Global solidaritet gör medlemmarna stolta

Schysta arbetsvillkor och fackliga rättigheter i flyktingläger i Nigeria, mänskliga rättigheter för flyktingar runt Medelhavet och ett arbete för att stoppa klimatförändringarna. Det är några exempel på Akademikerförbundet SSR:s globala engagemang.

Medlemmarna i Akademikerförbundet SSR är samhällsvetare och många jobbar i den offentliga sektorn. Det här stämmer också in på en stor del av de fackligt engagerade som förbundet samarbetar med i sina projekt i andra länder.

Ett av projekten är inriktat på internflyktingar i Nigeria. Akademikerförbundet SSR driver det tillsammans med den fackliga federationen PSI (Public Services International) och Union to Union.

Svåra uppdrag i flyktingläger

Över två miljoner människor har tvingats fly från norra Nigeria, undan den militanta islamistgruppen Boko Haram. Många lever som internflyktingar, bland annat i läger utanför huvudstaden Abuja. Förhållandena är mycket svåra.

– Där är våra lokala fackliga kollegor på plats, säger Maria Östberg Svanelind, internationell chef på Akademikerförbundet SSR och fortsätter:

– Dels handlar det om att flyktingarna behöver fungerande offentliga tjänster som vatten, toaletter, skola och vaccinationer, dels om att jobba för fackliga rättigheter och schysta villkor för dem som jobbar med flyktingarna.

Projekten ger stöd och kraft

Maria Östberg Svanelind berättar att en stor del av de offentliganställda som jobbar i flyktinglägret är själva internflyktingar. Arbetsvillkoren är mycket dåliga, med låg lön och ibland får de inte betalt alls.

Akademikerförbundet SSR samarbetar med PSI och det lokala facket när de planerar och utvärderar arbetet i projektet. Det handlar exempelvis om att öka antalet medlemmar och driva opinion för bättre villkor. Det övergripande syftet är att stärka rättigheterna för internflyktingarna, förbättra arbetsvillkoren för dem som jobbar med internflyktingarna och öka kapaciteten för de nigerianska facken.

– Projektet startade med en stor konferens med bland annat talare från ILO, FN:s organ för arbetslivsfrågor. På det sättet får facken i lägret stöd och kraft att jobba vidare med grundläggande frågor. Projektet gör det också möjligt för fackliga företrädare som jobbar i lägren att träffas, säger Maria Östberg Svanelind.

”Inget är självklart”

Förbundet är även engagerat i ett klimatprojekt, som utgår från Parisavtalets mål om att den globala uppvärmningen inte får bli mer än två grader. Dessutom jobbar förbundet med ett projekt i länder runt Medelhavet, som riktar sig både till offentliganställda och till migranter. Fokus är bland annat mänskliga rättigheter och schysta arbetsvillkor.

Enligt Maria Östberg Svanelind är medlemmarna i Akademikerförbundet SSR stolta över det globala arbetet:
– De tycker det är viktigt att vara en del av en global organisation, som visar solidaritet med kollegor i andra delar av världen. Och vi ser ju att utrymmet för facket krymper i många länder. Det är nyttigt för oss att se och bli medvetna om att inget är självklart. Våra engagerade medlemmar är stolta över det vi gör och tror på global solidaritet. 

Text: Anna Hjorth
Film: Stefan Nilsson

Fakta Akademikerförbundet SSR

  • Ungefär 72 000 medlemmar, varav cirka 50 000 är yrkesverksamma.
  • Organiserar akademiker i såväl privat som offentlig sektor. Medlemmarna är samhällsvetare, exempelvis beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare och socionomer.
  • Medlemmarna kan vara både tjänstemän, chefer och egenföretagare.
  • Medlem i Saco.
  • Ingår bland annat i den globala federationen PSI (Public Services International) för offentliganställda.
  • Engagerat i biståndsprojekt kring migration runt Medelhavet, internflyktingar i Nigeria och ett projekt om att stoppa klimatförändringarna.
  • Har en solidaritetsfond, dit varje yrkesverksam medlem bidrar med en krona i månaden av medlemsavgiften.

Global solidaritet i Nigeria

Titta på Akademikerförbundet SSR:s film om deras mångåriga arbete med global solidaritet FN beräknar att det finns 40 miljoner internflyktingar, det vill säga personer som lever som flyktingar i sitt eget land. I år har ASSR tagit ytterligare ett steg genom deras samarbetet med fackliga kollegor i Nigeria, för att jobba med just detta.