Foto: Susanne HedbergÅrets seminarium om Global Rights Index 2020 direktsändes på Facebook och YouTube.
2020-06-15

Global Rights Index 2020: Trenden är tydlig – arbetstagares rättigheter kränks världen över

I samband med lanseringen av rapporten Global Rights Index 2020 arrangerade Union to Union ett webbinarium för att ta tempen på de fackliga och mänskliga rättigheterna. Intresset var stort och många följde webbinariet via sociala medier. - Jag har tagit initiativ till att stärka regeringens arbete med fackliga rättigheter, berättade utrikesminister Ann Linde i panelsamtalet.

Intresset var stort när Union to Union arrangerade ett webbinarium om årets Global Rights Index-rapport. Panelen bestod av utrikesminister Ann Linde, TCO:s ordförande Therese Svanström, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Sacos vice ordförande Heike Erkers. Union to Unions kanslichef Sofia Östmark modererade.

Våld, hot och misshandel – demokratin i kris

Under samtalet togs tempen på de fackliga och mänskliga rättigheterna. Årets Global Rights Index-rapport var den sjunde i ordningen. Rapporten, som tas fram av världsfacket ITUC, granskar hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras runt om i världen. Resultaten i årets rapport är mycket nedslående och visar en fortsatt dyster trend. Bland annat har arbetstagare mördats i nio länder och antalet länder som begränsar yttrandefriheten har på ett år ökat från 54 till 56.

Regeringen stärker sitt arbete med fackliga rättigheter

Utrikesminister Ann Linde inledde panelsamtalet genom att fastslå att fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter.

- Jag har tagit initiativ till att stärka regeringens arbete med fackliga rättigheter. UD:s MR-rapporter ska lyfta fackliga rättigheter och knyta an till Global Rights Index. Och ett arbete pågår för att ytterligare stärka UD:s arbete med det fackliga perspektivet.

Linde menade också att covid-19 pandemin visar på vikten av stärkt samarbete mellan arbetsmarknadens parter globalt och att regeringens Demokratisatsning, där fackliga rättigheter är en viktig del, har fått ökad relevans.

Therese Svanström höll med om att många aktörer måste engagera sig i de här frågorna.

- Auktoritära regimer ser att facklig organisering utgör ett hot. Repressiva åtgärder mot fackligt aktiva sprider sig geografiskt och tar sig nya uttryck. Ovilja att registrera fackliga organisationer och begränsningar av yttrandefriheten är allvarliga varningsklockor.

Breda samarbeten krävs för att vända utvecklingen

Även Karl-Petter Thorwaldsson underströk betydelsen av samarbete för att vända utvecklingen. Han tackade Union to Union för arbetet med att sprida informationen i Global Rights Index och välkomnade ett fortsatt samarbete med regeringen, inte minst inom Global Deal.

- Vi måste också ta in det fackliga perspektivet i handelspolitiken. Handelspolitiken är verktyg för att sätta spelreglerna, la han till.

Ett annat viktigt verktyg för att vända utvecklingen i rätt riktning är biståndet, påpekade Heike Erkers.

- Union to Union är kanske världens enda organisation där hela fackrörelsen i ett land gått samman för att organisera sitt bistånd. Mitt önskemål är att man säkrar biståndsanslaget för det fackliga arbetet så att vi kan känna oss trygga med det framöver.

Erkers påminde även panelen och tittarna om att vi inte får glömma bort arbetet hemma i Sverige. Saco har sett flera exempel på lokal och kommunal nivå där det fackliga arbetet begränsas.

- Det är en utmaning att vara solidariska när ekonomin går dåligt. Det utmaningen måste vi i centralorganisationerna anta tillsammans, i samarbete med politiken och näringslivet, sa Erkers och fick medhåll från de andra paneldeltagarna.

Utrikesministern ser också en stor utmaning i de växande klyftorna.

- Vi ser tydligt i andra länder att de senaste årens stegrande konflikter kommer från ökad ojämlikhet.

Trots att utvecklingen i världen går åt fel håll så ser Union to Unions kanslichef, Sofia Östmark, ljusglimtar.

- Jag hoppas att de fackliga organisationernas och regeringens engagemang kommer att bidra till att vända utvecklingen och att nästa års Global Rights Index kan redogöra för en bättre situation för de fackliga rättigheterna och demokratin i världen.