2016-04-25

Global Action Week

Fler barn än någonsin går i skolan. Men fortfarande har ungefär 59 miljoner barn inte tillgång till utbildning.  Möjligheterna till utbildning är ojämnt fördelade mellan fattiga och rika och mellan stad och landsbygd. Många fler pojkar än flickor har tillgång till utbildning och två tredjedelar av världens 776 miljoner analfabeter är kvinnor.

Global Action Week är en global årlig kampanj som uppmärksammar de utmaningar som finns och som påminnelse om de av FN antagna globala hållbarhetsmål där rätten till en god utbildning för alla återfinns som nummer fyra.  

Under veckan 25 april och 1 maj genomförs aktiviteter runt om i världen, på gator och torg, i skolor, i klassrum och kanske i form av uppvaktningar av politiker. Exempelvis så arrangerar Lärarförbundets lokalavdelning i Kalmar den 23 april idrottsaktiviteter där överskottet går till organisationer som arbetar för lärares villkor och utbildning globalt. I Halmstad kommer Läraravdelningen i skolorna berätta om sitt samarbete med organisationer i Pakistan, ett projekt de bedriver tillsammans med sju andra avdelningar i västra Sverige.

Union to Union arrangerar, i samarbete med Lärarförbundet, ett lunchmöte - ”Hållbar utveckling börjar i skolbänken.

Läs mer om Global Action Week på Lärarförbundet hemsida samt på hemsidan för det globala facket för alla Lärare, Education International.