Ghana

Ghana är i dag en fungerande flerpartidemokrati med en relativt stark ekonomi. Den fackliga rörelsen i Ghana har traditionellt haft stort inflytande i landet. Under många år var Ghana Trade Union Congress, GTUC nära lierat med den politiska makten men står nu ofta i skarp opposition mot regimen.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
238 537 km²
Huvudstad
Accra
Språk
engelska officiellt språk. Andra större språk är Akan, Twi, Gaa
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138,182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Jämfört med många andra afrikanska stater är ekonomin god. Exploateringen av landets naturtillgångar kakao, skog, guld, industridiamanter, mineraler och sedan 2010 framför allt olja har lett till betydande exportintäkter som har använts för investeringar i landets infrastruktur. Statistik visar att Ghana har uppfyllt FN:s millenniemål om halverad fattigdom fram till 2015. Medan drygt hälften av landets invånare levde i fattigdom 1992 är den andelen nu nere i under en fjärdedel enligt den nationella statistikmyndigheten.

Endast en dryg fjärdedel av arbetskraften har en formell anställning. Majoriteten försörjer sig på jordbruk och odlar för självförsörjning, men det finns också många större plantager som odlar för export. Arbetslösheten är förhållandevis låg i Ghana.

Den fackliga situationen: 

Det finns en stark facklig tradition i Ghana och den fackliga rörelsen var länge enad.

Facket har länge haft en mycket hög organisationsgrad. Under slutet av 1980-talet och början av 90-talet spelade facket en aktiv roll i Ghanas demokratisering. En nyliberal arbetsmarknadslag från 2004 försvårar lagliga strejker och friheten för vem som helst att bilda en fackförening utgör ett hot mot enigheten. Olika fackliga aktioner inklusive strejker är dock vanliga. 

Även i Ghana har det fackliga klimatet hårdnat de senaste åren och fackliga aktioner har bemötts med våld från polisen vid flera tillfällen. Det förekommer också att anställda hindras från att organisera sig fackligt, bl.a. oljearbetarna.

Fackliga organisationer: 

De flesta fackliga organisationer finns samlade i GTUC, Ghana Trade Union Congress. Länge var GTUC nära lierad med den politiska makten, men är i dag ofta i opposition mot regeringen. Lärarförbundet GNAT Ghana National Association of Teachers som är landets största fackförbund med 178 000 medlemmar står av historiska skäl utanför centralorganisationen. 

2004 lämnade Industrial and Commercial Workers Union, det största förbundet, TUC och bildade en ny centralorganisation Ghana Federation of labour. Både Ghana TUC med 275 000 medlemmar i 17 medlemsförbund och GFL med 48 200 medlemmar är anslutna till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC  och till Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

TUC:s generalsekreterare Kwasi Adu-Amankwah är sedan 2012 generalsekreterare i ITUCs regionala organisation för Afrika. OATUU har sitt högkvarter i Accra. 

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Ghana har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner men brott mot konventionerna har blivt vanligare de senaste åren.

Senast uppdaterad: 

Mars 2019 av Kjell Kampe

För mer information kontakta info@uniontounion.org

 

 

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Nyhetssajten Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt