Gabon

Den olje- och järnmalmsrika före detta franska kolonin skulle kunna ge landets två miljoner invånare en hög levnadsstandard. Enpartiväldet har under 90-talet ersatts av ett flerpartisystem. En ny facklig centralorganisation har konkurrerat ut den regeringstrogna.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
267 670 km²
Huvudstad
Libreville
Språk
franska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182.

Arbetsmarknad och ekonomi: 

BNP i Gabon ligger fyra gånger över genomsnittet för Afrika söder om Sahara. Anledningen är de stora oljefyndigheter i havet. Oljeinkomsterna som nu minskat något stod länge för ca 80 procent av exporten, närmare hälften av BNP och mer än hälften av statens inkomster. I nordöstra delen av landet finns järnfyndigheter som betecknas som världens största. Landet har dessutom rika tillgångar på magnesium, uran och fosfater vilket gör Gabon till ett eldorado för gruvnäringen. Den ekonomiska politiken gör dock att de fattiga inte märker mycket av landets rikedom och det låga oljepris som gällt de senaste åren har medfört stagnation i ekonomin, vilket i sin tur lett till oroligheter.

Med 22 miljoner hektar regnskog är Gabon en stor exportör av ädelträ. Gabon och Norge undertecknade 2019 ett avtal som innebär att Norge kompenserar Gabon för att avstå att från att hugga ned skog och hålla utsläppen av växthusgaser nere. Norge kommer att ersätta Gabon med 10 dollar för varje ton koldioxid som inte släpps ut när landet väljer att behålla sin skog.

Staten är den största arbetsgivaren, därnäst kommer skogsbolagen. Arbetslösheten är hög, speciellt bland ungdomar, men under högkonjunktur saknas ändå arbetskraft och många migranter har sökt sig till Gabon för arbete. Deras rättigheter är starkt begränsade.

Den fackliga situationen: 

Facket har en relativt stark ställning i landet och har ofta nått framgång genom strejkaktioner, trots att strejkrätten är kraftigt inskränkt. 2019 strejkade bland andra oljearbetarna. Kränkningar av de fackliga rättigheterna är vanligt förekommande; immigranter saknar rättigheter och stor uppmärksamhet har riktats mot det omfattande barnarbete och handel med barn som förekommer, trots att Gabon har ratificerat ILOs konvention mot barnarbete.

Fackliga organisationer: 

Det finns idag tre fackliga centralorganisationer i Gabon; det regeringstrogna, Confédération Syndicale Gabonaise (COSYGA) med 22 800 medlemmar och Confédération Gabonaise des Syndicats Libres (CGSL) med 19 000 medlemmar. Båda är anslutna till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC.  

2009 bildades en tredje fristående centralorganisation för offentliganställda Syndicats de l'Administration publique (COSYNAP) till vilken bland andra en av de två lärarorganisationerna och hälsoarbetarna anslöt sig. 

Fram till 1980 var COSYGA den enda tillåtna fackliga organisationen i landet. CGSL har utvecklats snabbt och är i dag den fackföreningsrörelse som bäst representerar de anställda i Gabon. CGSL har flitigt använt strejkvapnet och ofta utmanat regeringen. 

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Gabon har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner men bryter systematiskt mot dem.

Senast uppdaterad: 

December 2019 av Kjell Kampe

För mer information kontakta info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.

Utvecklingsprojekt i Gabon

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt