2021-04-21

"Gå med i facket. Engagera dig politiskt."

När Samantha Smith från Just Transition Centre fick frågan om hur vi som individer bäst kan underlätta och trycka på för en hållbar klimatomställning - en Just Transition - var svaret tydligt. Union to Unions seminarium på MR-dagarna var en översikt av Just Transition och innehöll både kunskap och uppmaningar.

Vi lever i en ojämlik värld där utsläppen åter igen ökar och där antalet arbetstagare inom den informella sektorn räknas i miljarder. Klimatförändringarna påverkar de som har det allra svårast allra mest: de som lever i fattigdom, de som har osäkra jobb. Och allt detta sker just nu under en global hälsokris som inte bara påverkar liv, utan även försörjning, för många människor.

Anledningarna till varför Just Transition - en rättvis klimatomställning - behövs är många och tydliga. 

Under hösten 2020 lanserade Union to Union rapporten "Just Transition in the international development cooperation context". Denna rapport var grunden till det seminarium på temat Just Transition som Union to Union genomförde på de digitala MR-dagarna.

Seminariet, som var ett samtal mellan Union to Unions kanslichef Sofia Östmark och Just Transition Centres Samantha Smith tog upp olika vinklar av Just Transition; allt från grunderna för vad det egentligen är - och varför det behövs - men också hur olika aktörer kan bidra till en omställning som både är hållbar, miljövänlig, jämlik och säkerställer att de jobb som skapas är gröna och rättvisa.

Samantha Smith förklarade de principer som är grunden för Just Transition.

- Den första principen är social dialog (den dialog som sker mellan flera parter, exempelvis arbetstagare, fackföreningar och arbetsgivare) och den andra är engagemang. Det måste finnas ett engagemang från människor, rörelser, organisation, som trycker på olika aktörer, så väl beslutsfattare som företag som fackförbund. Och alltid med kravet på anständiga jobb som bas.

Engagemanget, menade hon, börjar hos individen själv. Därför var svaret tydligt på frågan om hur vi som enskilda personer kan bidra till en hållbar klimatomställning.

- Gå med i facket. Engagera dig politiskt. Det är grunden.

För att ta del av seminariet i efterhand krävs biljett till MR-dagarna.

https://invitepeople.com/seminars/16364