2019-09-27

Frukostseminarium: Inget land är immunt mot modernt slaveri

Frukostseminarium på Bokmässan 2019
Scen: Orange scen (tidigare huvudscenen)
Tid: fredag, 9:15 – 10:00

Inget land är immunt mot modernt slaveri. Ingen produktionskedja står helt oberoende av modernt slaveri, ett begrepp som omfattar tvångsarbete, människohandel och andra slaveriliknande förhållanden. Problemet adresseras i mål 12 i FNs hållbarhetsmål Agenda 2030, ”Hållbar konsumtion och produktion”. Hur kan Sverige göra skillnad och hur hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska uppfyllas?
 
Hör Parul Sharma generalsekreterare på Greenpeace, som har analyserat över 180 produktionsledsrevisioner från högriskländer och ser hur problematiken blir alltmer synliga i svenska privata inköp och offentliga upphandlingar, diskutera frågan tillsammans med Pauline Göthberg, nationell samordnare för hållbar upphandling.
 
Parul Sharmas nyligen släppta bok, "Produktionskedjan, ditt ansvar för människan och miljön", diskuterar frågan ingående.