2022-03-09

Fred, frihet, solidaritet - ett samtal om Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina upprör en hel värld. Människor dör och tvingas på flykt. Landets framtid är oviss.

Fackföreningsrörelsen har en stor roll att spela i det som händer just nu, men också framöver. Fackförbund är vana vid att organisera, mobilisera och stötta både sina medlemmar och andra.

Hur ser verkligheten ut för Ukrainas befolkning just nu – och hur ser den ut för de ukrainska fackförbunden?

Hur tar man sig framåt och vilken hjälp behövs i det akuta läge landet just nu befinner sig i?

Union to Union anordnar ett samtal om situationen i Ukraina – och de fackliga perspektiven. Det blir ett samtal mellan ukrainska fackliga representanter och representanter från de svenska fackförbunden ST och Byggnadsarbetarförbundet, som har djupa samarbeten med ukrainska fackliga kollegor.

Samtalet modereras av Union to Unions generalsekreterare Maria Nyberg och sänds via Union to Unions Facebookkanal.

Tid? 13:00 till 13:45 på onsdag den 9 mars.

Plats? Union to Unions Facebookkanal

OBS! Seminariet kommer att hållas på engelska!