Från hembiträde till erkänd hushållsanställd

I den här skriften berättar drivande personer om vägen från hembiträde till erkänd hushållsanställd och hur de organiserat sig - och om framtida utmaningar.

I juni 2011 antogs ILO:s konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter – ett historiskt arbetsrättsligt beslut som påverkar minst 50-100 miljoner människor i världen. Men erkännandet skedde inte över en natt. I den här skriften berättar drivande personer om vägen från hembiträde till erkänd hushållsanställd och hur de organiserat sig - och om framtida utmaningar.