2013-06-13

Fortsatt farligt för fackligt aktiva

I en värld där 197 miljoner människor är arbetslösa och inkomstklyftorna bara ökar fortsätter fackligt aktiva att kämpa för jobb, rättigheter och jämlikhet. Men på många håll i världen kan engagemanget kosta dem jobbet. Ibland till och med livet. Hot, fängelse, sexuella trakasserier och tortyr drabbar också arbetstagare och fackligt aktiva världen över.

- Orsaken till attackerna är att det finns de som tycker att facket är farligt, eftersom man är en motor för att bekämpa fattigdom, minska inkomstgapen och för att försvara arbetstagarnas mänskliga rättigheter, säger Christer Wälivaara, kanslichef för LO-TCO Biståndsnämnd.

I årets Rapport om kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet som igår släpptes i Genève finns uppgifter om 87 länder. Fackligt aktiva har mötts av våld i 24 av dem. I 14 har grundläggande medborgerliga rättigheter blivit kringskurna av regeringen eller av arbetsgivare. I över hälften av länderna har fackligt aktiva utsatts för både avsked och hot.

Ett av de länder som sticker ut i rapporten är Turkiet. Under 2012 och 2013 har mer än 240 medlemmar i den turkiska centralorganisationen för offentligt anställda, KESK, fängslats. Bland annat på grund av terroristanklagelser.

-    Det är inte acceptabelt att ett land som arbetar för att bli medlem i EU på så många punkter kränker de fackliga rättigheterna, säger Annika Strandhäll, Visions förbundsordförande och vice ordförande i det globala facket PSI.

Hon tycker också att det är anmärkningsvärt att även svenska företag kränker fackliga rättigheter i Turkiet. Bland annat har Ikea vägrat att förhandla med de fackliga organisationerna i Turkiet. Nyligen gick därför fack från 16 länder samman i en global uppmaning till Ikea att respektera fackliga rättigheter.

Men det finns också ljuspunkter i årets rapport. I exempelvis Bangladesh har viktiga framsteg gjorts, men till ett högt pris.

- Tecknandet mellan fack och ett 30-tal kända klädmärken av ett juridiskt bindande, globalt avtal ger människor större rättigheter och möjligheter på sina arbetsplatser. Det är ett avgörande första steg för att fabrikskatastrofer inte ska kunna ske igen, säger Tobias Baudin, förste vice ordförande för LO.

Andra exempel på framgångar är Guatemala. Landet är ofta betraktat som det farligaste landet att vara fackligt aktiv i. Sedan 2007 har 53 fackligt aktiva mördats på grund av sina uppdrag. Men regeringen har inlett ett samarbete med IFS kring ett omfattande reformpaket för att stärka fackföreningarnas rättigheter.

Om rapporten
Rapporten över kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet sammanställs av Internationella fackliga samorganisationen (IFS - ITUC på engelska) utifrån anmälningar de får in från sina 305 medlemsorganisationer världen över. IFS är en global facklig organisation som sammanlagt representerar 175 miljoner arbetstagare. Mer info på svenska finns på www.fackligarattigheter.nu