Idag har vi kollegor över hela världen, i stora multinationella koncerner. Dina kollegors villkor är viktiga, och de påverkar dina villkor.
2017-07-10

Förtroendevalda: "Det internationella arbetet är viktigt!"

Åtta av tio fackligt förtroendevalda tycker att internationellt, fackligt arbete är viktigt. Det visar en undersökning som Union to Union låtit göra.

– Det här är ett tydligt besked att intresset är stort för våra frågor.  Det globala är i dag självklart lokalt, säger Kristina Henschen, chef för Union to Union.

Analysföretaget Novus har på uppdrag av Union to Union intervjuat över 300 förtroendevalda, knutna till de tre centralorganisationerna LO, TCO och Saco.

På frågan om hur viktigt det är att svenska fackförbund stöttar fackföreningar i låg- och medelinkomstländer svarar 78 procent att det är mycket viktigt eller ganska viktigt.

Högst ligger de LO-anslutna, där 83 procent tycker att internationellt, fackligt arbete är viktigt, tätt följt av TCO-anslutna med 82 procent. Motsvarande siffra för Saco-anslutna är 69 procent.

– Anständiga villkor och att kunna leva på sin lön är förutsättningen för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom, säger Kristina Henschen. De höga siffrorna i undersökningen ger oss ett viktigt besked om att vår organisation ägnar sig åt rätt frågor och att vi har fortsatt stöd för vårt arbete.

Flera av dem som intervjuats i undersökningen önskar att fackförbund världen över samarbetar mer, för att uppnå ”samma villkor för alla”. Andra kommentarer handlar om vikten av att sprida information om facken i Sverige: ”Ungdomar i dag vet inte hur viktig fackföreningsrörelsen är.”

– Schysta arbetsvillkor och hållbar utveckling är grunden för stabilitet och fred, säger Kristina Henschen och fortsätter:

– Utan grundläggande trygghet blir andra initiativ tandlösa. Det är med den vissheten i ryggen som vi ser fram emot vår kommande höst och fortsatta arbete. Det går faktiskt att säga att facken lägger grunden för annat gott utvecklingsarbete.

 

Om undersökningen:
Undersökningen är gjord på beställning av Union to Union av Novus, som tidigare i år genomfört 333 intervjuer bland fackligt förtroendevalda. De intervjuade är valda ur Novus Sverigepanel. De intervjuade är fördelade på följande sätt: 124 intervjuer bland LO-förbund, 108 bland TCO-förbund och 101 intervjuer bland Saco-förbund.