Jason Leung
2019-10-24

FN FYLLER ÅR!

Idag, den 24 oktober, uppmärksammas bildandet av Förenta Nationerna. Högtidsdagen som inrättades för att främja FN:s syften, målsättning och resultat har firats sedan 1948. I år är inget undantag och dessutom markerar FN-dagen också starten för FN:s 75-årsjubileum. Det vill vi på Union to Union fira med att ta tillfället i akt att uppmärksamma FN:s äldsta organ, Internationella arbetsorganisationen – ILO.

ILO – FN:s äldsta organ och unik i sitt slag

ILO bildades år 1919 och har funnits längre än FN själv. Det är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor med grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen samt att värna om föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt. Organisationen bildades som en fredsbyggande åtgärd – en del av Versaillespakten – och svar mot ökade krav om social rättvisa och drägliga villkor för arbetstagare. År 1969 tilldelades även organisationen Nobels fredspris för sitt arbete.

Det fackliga organet är inte bara FN:s äldsta organ utan och också unik i sin struktur genom att det leds av regeringar, arbetsgivare och arbetstagare gemensamt. Det är ett så kallat trepartsorgan där samtliga parter har oberoende status med full rösträtt. Genom denna unika representation skiljer sig ILO från övriga FN-organ och från andra mellanstatliga organisationer.

ILO och facken – nyckelspelare för ett förändrat arbetsliv

Facket är världens största folkrörelse med hela 207 miljoner människor och en viktig aktör för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. Särskilt fokus ligger på mål 8, som syftar till att uppfylla full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Den globala fackliga rörelsen arbetade hårt för att agendan skulle inkludera detta mål utifrån ILO:s Decent Work Agenda. Med snart bara tio år kvar till målen ska vara uppfyllda är farten i omställningen avgörande.

Ett annat viktigt bidrag för att genomföra Agenda 2030 är den hundraårsdeklaration som antogs av ILO tidigare i år om framtidens arbetsliv. Deklarationen utgör en viktig färdplan för att handskas med den snabba förändringen vi ser på arbetsmarknaden idag. En omställning av arbetslivet som sätter människan i centrum i strävan efter en hållbar ekonomisk utveckling.

Detta tillsammans med nya konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet – som innebär att det nu finns ett rättsligt instrument för åtgärder på internationell nivå – utgör ett stort kliv framåt i arbetet för allas rätt till ett anständigt arbetsliv.

Fattigdomen minskar – men stora utmaningarna fortsätter

Fattigdomen minskar på många håll i världen men stora utmaningar återstår att lösa för att världens befolkningar ska leva fria från fattigdom och utan kränkningar mot mänskliga rättigheter. Den senaste rapporten från ILO visar att över 172 miljoner människor var utan arbete under 2018 och att fattigdomen bland arbetande personer som lever i fattigdom med usla löner och dåliga villkor förväntas att öka.

Att bekämpa världens ojämlikheter och orättvisor är en stor och viktig uppgift – och lika relevant nu som för hundra år sedan när fredsavtalet i Versailles skrevs. ILO fortsätter att spela en betydande roll för att skapa anständiga arbetsvillkor i världen.

I ljuset av dessa utmaningar vill vi uppmärksamma och hylla FN och ILO i arbetet för en bättre värld!

Text: Sanna Johansson