Flyer: Global Rights Index 2018

Världsfacket ITUC:s rättighetsindex "Global Rights Index" granskar arbetstagares och fackligt aktivas situation i 142 av världens länder. Denna flyer ger en överblick av resultaten 2018: allt fler stater begränsar yttrandefriheten och allt fler arbetstagare mördas, hotas och misshandlas på grund av sitt fackliga engagemang.

Framsida av flyer till Global Rights Index 2018

Denna flyer visar verkligen vikten av att stötta fackförbund i länder där fackliga rättigheter inte är en självklarhet. Skriv ut dubbelsidigt och vik ihop för att skapa en flyer, som du till exempel kan dela ut på möten för att informera om den fackliga situationen i världen.