Finansförbundet

Finansförbundet är medlem i världens största yrkesinternational UNI, Union Network International. Tillsammans med dem driver Finansförbundet ett utvecklings- och solidaritetsarbete som syftar till att hjälpa kollegor i andra länder att skapa rättvisa och bra förhållanden för anställda i finansföretag. Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen med drygt 32 500 medlemmar, varav 26 000 är yrkesverksamma. Förbundet är medlem i TCO.

Alla TCO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Fackförbundet STs projekt är Caterina Silveira. Här hittar du kontaktuppgifter.

Kontaktperson på Finansförbundet är Sofia Vanner, internationell sekreterare/utredare

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Finansförbundet
Nummer:
60268
Mer info

Insatsen i samarbete med Finansförbundet och UNI har som mål att stärka bankfack i Togo, Namibia, Kenya och Burkina Faso och skapa en Alliance Alliance för Ecobank och Standard Bank för att möjliggöra för fackföreningar i dessa företag och utveckla gemensamma strategier för att främja och skyddamedlemmarnas intresse. Projektet är en fortsättning från 2014-16 men med nya länder och målföretag. Under perioden har framgångar uppnåtts såsom skapandet av Barclays Network och ökad medlemstillväxt i Botswana, Zimbabwe och Tanzania. Barclays har nu bestämt att sälja sina aktiviteter i Afrika och det påverkar projektets inriktning som nu breddas gentemot andra stora bankaktörer på kontinenten till de afrikanska bankerna Ecobank och Standards Bank.
Facken i målföretagen har för närvarande lågt medlemsantal och brister i erfarenhet gällande kollektiva förhandlingar. Strategin är att förbättra partnerorganisationernas organiseringskapacitet genom att utbilda ledare och aktivister/förhandlare i grundläggande kollektiva förhandlingsteknik, öka medlemsantalet och genom alliansbildandet öka gränsöverskridande samarbete.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Finansförbundet
Nummer:
60269
Mer info

Insatsen sker i samarbete mellan Finansförbundet och UNI och syftar till att med påverkan, förhandlingar och utbildning, förändra förutsättningarna för facken inom multinationella bank- och finansföretag och offentliga banker i Argentina, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Paraguay och Peru.

Fokus under kommande period är fortsatt konsolideringen av uppnådda mål med fortsatt arbete inom UNI Network of International Banks som är ett utmärkt verktyg för lobbyverksamhet och uppbyggnadsarbete och hantera den digitala utvecklingen av branschen. Andra aktiviteter är utbildning av fackliga ledare i fackliga rättigheter och förhandlingsteknik, fortsatt samarbete och nätverkande med banker och allianser för förbättrad kapacitet för lokala fackföreningar att delta i nationella och regionala samordnade åtgärder och se till att efterlevnaden följs av de undertecknade ramavtalen och främja nya ramavtal.

Vidare vill man främja jämställdheten inom fackföreningarna och öka andelen medlemmar totalt. I regionen finns flera fackföreningar i samma verksamhet/bank, vilket försvagar fackets styrka och organisation. Det finns också organisatoriska svagheter i Paraguay, Peru, Colombia. Fackföreningsledare saknar erfarenhet och behöver kunskap hur man bedriver arbetet och hur man ska möta den digitala utvecklingen med införandet av internetbanker, som påverkar banksektorns traditionella arbete och som har orsakat hundratals uppsägningar. En annan utmaning är den ökade antifackliga verksamheten både från regeringar och arbetsgivare i regionen. De offentliga banker försvagas via politiska åtgärder som minskar i antal och möjliggör ekonomisk frihet och kredithantering för den privata sektorn och ger vinster på bekostnad av arbetstagare och befolkningen.

Till projektsidan